Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Cao-overleg Verbrugge Terminals 7 maart

Het cao-overleg is in de tweede ronde nog niet opgeschoten, er is veel informatie gegeven en een eerste verkenning geweest van standpunten.

Is er vertrouwen tussen onderhandelende partijen
In de opening van het overleg werd door Verbrugge gevraagd of er vertrouwen is? Een verrassende vraag als je samen aan tafel zit met voorstellenbrieven waar inhoudelijk nog niet over is gesproken. Voor een onderhandelingsresultaat heb je twee partijen nodig in een onderhandeling. Of en in hoeverre de voorstellen acceptabel zijn zal blijken. Vertrouwen bouw je langzaam op tussen partijen, daarvoor heb je veelal vooraf aan cao-overleg geïnvesteerd in elkaar. Vertrouwen krijg je niet met woorden maar met daden!

Samen door de crisis komen
Verbrugge vraagt of we samen door de crisis kunnen komen of niet? Verbrugge herhaalde dat ze in zwaar weer zit door afnemend werk en de concurrentie. Is samen door de crisis komen de cao naar beneden aanpassen? Of is samen door de crisis komen je werknemers een hart onder de riem steken door inzet positief te waarderen en zo het personeel te stimuleren?

Voor het volgende kiest CNV Vakmensen: goede afspraken over werkzekerheid, een faire loonsverhoging, het systeem van Automatische Prijscompensatie voor vast in de cao opnemen en een afspraak over persoonlijk budget middels een leerrekening. Als deze voorstellen, JOUW voorstellen, bespreekbaar zijn voor Verbrugge dan zijn er afspraken te maken!

Veel informatie
Verbrugge geeft inzicht in het personeelsbeleid, de bezetting, inhuur en het percentage ziekteverzuim. De bedrijfsresultaten zullen in het derde overleg worden besproken. Ook besproken is hoe Verbrugge staat tegenover het opleiden van de werknemers.

Ook is er informatie gegeven over aantallen mensen die met pensioen zijn gegaan en hoeveel mensen zelf dan wel in overleg vertrokken zijn. Dit gaf inzicht en is goed voor de beeldvorming verder in het cao overleg.

Eerste verkenning cao-voorstellen
Verbrugge heeft voor zichzelf alle onderwerpen die bij elkaar passen bij elkaar gezet en nog eens herhaald wat de Verbrugge's voorstellen zijn. CNV Vakmensen heeft gevraagd om een concrete reactie op de gedane voorstellen van CNV Vakmensen.

Verbrugge Terminals B.V. geeft aan dat het geen probleem is om het systeem van Automatische Prijscompensatie voor vast in de cao op te nemen. Net als het voorstel om de werkgelegenheidsgarantie te behouden zoals in de huidige cao is voor Verbrugge bespreekbaar. In het vervolg van de onderhandelingen kan er nog van alles gebeuren, teksten zijn er nog niet dus daarmee ook nog geen definitieve toezeggingen, maar voor alsnog zijn wij optimistisch gestemd.

Verder overleg
Wij overleggen verder op 30 maart, ronde drie!

Vragen/opmerkingen
Mail ons kaderlid Wim Ligtvoet: wimligtvoet@hotmail.com

Albert van Damme en
Fadua Toufik
Bestuurders CNV Vakmensen

M: Fadua Toufik 06 10 20 85 90
E: Fadua Toufik  f.toufik@cnvvakmensen.nl


 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid