Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Matrans Marine Service B.V. - Nieuws

Overdracht belangenbehartiging bij Matrans

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Nadat mijn collega Birgitte Staal bij onze mooie vakbond is vertrokken voor het werken bij een pop podium heb ik “tijdelijk” de belangenbehartiging waargenomen voor de leden bij Matrans.

Inmiddels hebben wij een nieuwe collega die er veel zin in heeft de belangen van de leden bij Matrans te behartigen. Vanaf nu is collega Fadua Toufik, (e-mail: f.toufik@cnvvakmensen.nl, telefoon: 06- 10208590) jullie bestuurder namens CNV Vakmensen.

Ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen en wens Fadua en jullie een goede tijd toe, een sterk CNV Vakmensen die op de kaart staat bij Matrans en in de haven! Ik spreek de wens uit dat jullie samen met de kaderleden en Fadua een goede cao tot stand brengen! Ruggen recht en gaan voor waar je in gelooft! En blijf elkaar, de kaderleden en Fadua steunen! Want alleen samen maak je de beste resultaten!

Een greep uit actuele info
Veel van wat er in de haven gebeurt is van invloed op jullie en jullie toekomst.

Werkzekerheidsakkoord en sjor verordening onderzoek (sjorren op schepen korter dan 170 meter)
Een discussie die al langer loopt en waarvoor in een werkgroep de eerste gesprekken zijn geweest. Deze gesprekken lopen nog door met werkgevers, vakbonden en havenbedrijf. Het gaat over hoe wordt met het sjorren in andere Havens omgegaan, wie sjorren er, welke wet- en regelgeving is er, hoeveel “extra” werkgelegenheid zou het opleveren als wij ook de schepen onder 170 meter zouden sjorren etc.

ECT cao
Er zijn acht rondes onderhandeld over de ECT cao. Na een eindbod van ECT hebben er ledenraadplegingen plaatsgevonden bij FNV Havens en CNV Vakmensen. ECT heeft na de ledenraadpleging FNV Havens zonder CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat gesloten met FNV Havens. CNV Vakmensen leden hebben een verbeterd eindbod afgewezen! De hoofdreden van afwijzen voor CNV Vakmensen van het verbeterde eindbod is dat er vaste loonsverhogingen afhankelijk zijn van het aantal moves. Dus voorwaarden aan vaste loonsverhogingen: daar is CNV Vakmensen op tegen! Lees alles op onze website www.cnvvakmensen.nl: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/havens/cao-ect.

CNV Vakmensen heeft inmiddels een voorstel gedaan om ook tot een onderhandelingsresultaat te komen maar ECT heeft laten weten hier niet op in te gaan. Onze visie is dat ECT bewust kiest voor deze strategie. Er wordt gegokt op één paard maar soms komen gokjes bedrijven duur te staan! De stemming van FNV Havens loopt en we zullen zien hoe die stemming uitpakt. Wij leggen als CNV Vakmensen een verbeterd eindbod nu voor aan onze leden. Onze inzet is altijd samenwerking met alle partijen, maar dat betekent niet dat je van je principes moet afwijken! En voor samenwerking moeten alle partijen samen willen werken.

Jullie cao
Wij hebben jullie directie meerdere keren gevraagd om cao-overleg te voeren. Jullie cao is op 30 september 2017 verlopen. Op verzoek van Matrans hebben wij onze cao-voorstellenbrief namens jullie tijdig toegestuurd zodat de directie zich kan voorbereiden op het cao-overleg. (De cao-voorstellen hebben jullie inmiddels alweer een tijdje in huis.) Een voorstellenbrief van Matrans hebben we nog niet ontvangen. Inmiddels zijn er data door Matrans voorgesteld en zullen partijen een cao-overleg in het nieuwe jaar gaan starten. Zodra de data vastliggen zullen de kaderleden deze horen en met jullie delen.

Straddle carrier opleiding en mogelijk werken bij APMTR
Naar mijn informatie zijn er zo'n vijftig mensen geweest die hebben aangegeven de opleiding te willen volgen. Van APMTR begreep ik dat er nog exact nul mensen van Matrans zijn besteld of voor de opleiding in aanmerking komen. Dit vind ik een aparte manier van werken, uitvragen doen en dan stil blijven, mensen niet nader informeren en met voor nu als resultaat nog nul Matrans mensen in opleiding. En hoe wordt met keuzes straks omgegaan? Wie zou er als het zover is naar de opleiding / APMTR mogen gaan? Hoe vindt de selectie plaats? Vragen die antwoord nodig hebben!

Voortgang werkzekerheidsakkoord overleg
Half december zullen we weer halfjaarlijks overleg voeren over de stand van zaken in de container sector en verhurende bedrijven. Wat is de werkgelegenheidssituatie, is de groei in containers tijdelijke of vaste lading? Houden we mensen over en moeten we mensen herplaatsen?, etc. Vragen die steeds ieder half jaar de komende jaren worden gesteld en besproken met vakbonden, werkgevers en Havenbedrijf.

Ons kaderlid Said Kasimi is bij deze overleggen aanwezig.

Het ga jullie goed!
Het ga jullie goed, ik ga mij weer concentreren op de belangenbehartiging bij de olie- , erts-, container op- en overslag en sociale innovatie.

Albert van Damme
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen, sector Havens

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid