Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Matrans Marine Service B.V. - Nieuws

DAG 2017, HALLO 2018 bij Matrans

Het is goed om het jaar af te sluiten met de laatste feiten op een rij, zodat je weet hoe je 2018 in gaat als werknemer bij Matrans en waar we samen mee bezig zijn.

Kaderleden Said Kasimi, Koos Brand en Cengiz Duygu, als ook jouw bestuurder Fadua Toufik, wensen je een gezond en gezellig 2018!

Nieuwe bestuurder, jouw bestuurder
Zoals je weet ben ik, Fadua Toufik, sinds kort jullie nieuwe bestuurder, die jouw belangen behartigt bij Matrans. Ik heb het werk van Albert van Damme met plezier overgenomen.
Ik zet mij samen met drie geweldige kaderleden in voor jouw arbeidsvoorwaarden, voer de cao-onderhandelingen en maak informatie tijdig bekend welke van belang is in jouw werk. Belangrijk werk, want zonder jouw inzet en harde werken kan Matrans niet bestaan.
Onze leden willen gelijk werk, gelijk loon. Dat wil zeggen dat we goed zullen bekijken of afspraken die zijn gemaakt ook voor iedereen gelden dan wel mogelijk gemaakt kan worden. Dit om gelijkheid op de werkvloer te krijgen dan wel te behouden.
Stel je vragen altijd aan je collegakaderleden! Daar zijn ze voor op de werkvloer.

Tussentijds nieuws en agenda voor 2018
Er staat veel werk te verzetten: cao-onderhandelingen eindelijk van start in januari, functies waar sjorders vragen over hebben, werkzekerheidsakkoordbesprekingen, ECT een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden en wat betekent dat voor jouw werk?
Kortom er gebeurt veel om jou heen, op het werk en in de havens van Rotterdam.

Tijdlijn:
 • Cao-onderhandelingen op 17 januari en 6 februari;
 • Ongelijkheid onder collega’s bij werk als straddle Carrier chauffeur;
 • Pensioenregeling wijzigt door pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar;
 • Status cao-onderhandelingen ECT;
 • Fusie Matrans en ILS;
 • Gezond werken?

Cao-onderhandelingen starten
In het nieuwe jaar starten de cao-onderhandelingen. Er zijn twee data vastgelegd in januari en februari. De voorstellenbrief was uiteraard al opgemaakt en verzonden. Het was geruime tijd wachten op de data en dat is nu een feit. Samen met de kaderleden zullen we de voorstellen toelichten bij de onderhandelingen. Onze delegatie zal zich met name richten op gelijk werk, gelijk loon. Daar is multifunctionaliteit zeer belangrijk voor.
Tussentijds zal er middels een nieuwsbrief informatie worden verspreid onder onze leden. Houd daarom je e-mail en CNV-app na elke onderhandeling in de gaten. Zijn er vragen stel die aan je collega’s, kaderleden.

Ongelijkheid onder collega’s bij werken als straddle carrier chauffeur
Er zijn vragen van collega’s met betrekking tot de functie radio dek die worden uitgevoerd naast de straddle carrier chauffeur. In de cao is straddle carrier geen functie, maar een onderdeel van het werk, waarvoor als beloning een toeslag geldt. Door het verleden, toen Matrans verwachtte dat het werk als straddle carrier zou eindigen, is er blijkbaar verschil ontstaan tussen een aantal collega’s. Verschil in beloning en indeling welke onderzocht moet worden. Daarom is er op 18 december jl. een brief verzonden aan Matrans met het verzoek dit te bekijken en met CNV Vakmensen en FNV Havens in gesprek te gaan.

Wijziging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
In de Cao Matrans staat een pensioenregeling opgenomen voor het personeel. Deze regeling is gebaseerd op pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Zoals je wellicht al weet schuift de pensioenleeftijd op naar 68 jaar. Dat betekent dat een en ander dient te wijzigen om niet bovenmatig te worden voor de belastingdienst. Om de regeling te mogen wijzigen dient de OR om instemming te worden gevraagd en de vakbonden moeten ook akkoord gaan namens het personeel. Dit is net voor de kerst gebeurd.

Het voorgenomen besluit met ingangsdatum 1 januari 2018 van Matrans is:

 1. De pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 68 jaar.
 2. De premiestaffel van de pensioenregeling ongewijzigd, waarbij het laatste cohort wordt verhoogd.
 3. De franchise evenals het eindloonsysteem voor bepalen van de hoogte van de nabestaandenpensioenen voor de pensioendatum ongewijzigd te laten, maar wel het risicoknipbedrag per 1 januari 2018 te laten vervallen.
 4. De totale kosten voor de werkgever zullen indicatief met maximaal 1% stijgen door de verhoging van de opslag voor premievrijstelling bij invaliditeit (pvi) en door het meenemen van een extra dienstjaar ter bepaling van de risico-nabestaandenpensioenen. De eigen bijdragesystematiek blijft ongewijzigd, wat inhoudt dat deze meerkosten voor rekening van werkgever is. 

Status cao-onderhandelingen ECT
Je hebt er vast veel over gelezen, de onderhandelingen bij ECT. ECT heeft uiteindelijk een eindbod neergelegd waar de bonden het mee moesten doen.
Met 60% van de stemmen is het onderhandelingsresultaat aangenomen door ook de CNV-leden. ECT huurt jullie veel in als sjorders. Interessant voor jou is de vraag wat dit onderhandelingsresultaat doet met de onderhandelingen die we bij Matrans in gaan. We gaan zien wat Matrans over heeft voor haar hardwerkende personeel.

Fusie ILS en Matrans
Er wordt al langer gesproken over een fusie tussen ILS en Matrans. Het lijkt erop dat in 2018 eindelijk een fusie tot stand is gekomen. De twee ondernemingen gaan verder onder “MILS”. De officiële bevestiging is onderweg. Wat betekent dit voor de onderhandelingen, de werkgelegenheid en de verdeling van het werk? Jouw bestuurder houdt de vinger aan de pols. Zodra er nieuws is hoor je dat meteen.

Gezond werken, iets voor jou?
Er is jarenlang gestreden voor een goed salaris bij een fysiek (lichamelijk) zware baan. Die baan die jij dagelijks uitvoert. Maar wat doet die baan met jouw gezondheid? Wat betekent dit voor jouw lijf? Heb je daar wel eens (bewust) bij stil gestaan? Of denk je terwijl je dit leest: ik voel mijn rug, armen of de vermoeidheid dagelijks! De vraag is wat ga jij doen met de vraag hoe wordt ik gezond oud?
Er zijn twee rapporten uitgebracht in 2013 over de fysieke belasting in het werk dat jij doet (sjorren van zeecontainers). Er is een onderzoeksverslag geschreven en een advies uitgebracht. In het kort komt het erop neer dat er nogal wat veranderingen noodzakelijk zijn om het werk minder zwaar te maken en binnen de fysieke normen te blijven.
Wat gaat de werkgever doen met dit rapport dat alweer uit 2013 dateert? Er is afgesproken dat de werkgever een nieuwe manier van sjorren ontwikkelt. Binnenkort zal dit klaar zijn. CNV vakmensen gaat hier achteraan. We willen graag weten wat de stand van zaken is en wanneer er actie komt voor het personeel.
Tot slot: het salaris is fijn en zeer bruikbaar. En toch vragen we jou om je gezondheid daar boven te stellen. Neem je lijf serieus en vraag advies aan HR over de mogelijkheden om je werk veilig en in gezonde omstandigheden te kunnen uitvoeren.

Je collega nog geen lid?
Als je collega nog geen lid is, meld hem of haar dan aan bij ons. www.cnvvakmensen.nl De eerste 6 maanden 50% korting op de contributie.

Vragen of opmerkingen?
Je kunt me bereiken op f.toufik@cnvvakmensen.nl

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid