Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Maersk Line - Nieuws

Teleurstellende ontknoping cao overleg Maersk

De vorige onderhandelingsronde werd afgesloten met de boodschap dat de werkgeversvertegenwoordiging nog eens goed ging nadenken over een beter loonbod. Helaas kwamen ze enkel over de brug met argumenten waarom zij zo’n goed verhaal hebben.

De werkgever heeft een finaal bod (eindbod) geformuleerd. Dit bod bevat vier elementen:

  1. Cao verlenging van 1 jaar
  2. Verlenging van het sociaal plan met 1 jaar
  3. De jubilea-uitkering wordt verplaatst van 12,5 jaar dienstverband naar 10 jaar dienstverband
  4. Het budget voor de loonontwikkeling wordt vastgesteld op 2,7%

De werkgever gaf aan heel duidelijk de boodschap van de collega’s begrepen te hebben die geuit is voorafgaande aan de vorige onderhandelingsronde. Men wil hier graag gehoor aan gegeven en organiseert daarom binnenkort werknemersbijeenkomsten om hun bod en het verhaal daar achter toe te lichten. We adviseren je om hier bij aanwezig te zijn, hun verhaal aan te horen én aan te geven wat je er van vindt. Als vakbonden willen wij jullie kort daarna raadplegen over dit bod en jullie vragen je stem uit te brengen. Zodra de data van de toelichtende bijeenkomsten van jullie werkgever bekend zijn hoor je meer van ons.

Hopend jullie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,

mede namens de FNV en CNV delegatieleden,

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +31620489475
E. t.orie@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid