Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Maersk Line - Nieuws

Maersk Line - Uitnodiging stemming eindbod

Uitnodiging stemming eindbod en indien nodig aansluitend statutaire (driekwart) vergadering.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een bijzondere ledenvergadering die zal plaatsvinden op 12 november 2013 om 17.00 uur in APARTT, Blaak 4 te ROTTERDAM.

Aanleiding voor deze vergadering is het eindbod dat de werkgever heeft gedaan en dat we meesturen als bijlage bij deze uitnodiging.

Als een werkgever een eindbod doet in cao-onderhandelingen, wil dat zeggen dat hij geen heil meer ziet in verder onderhandelen. Werknemers hebben dan twee opties: 
1. het eindbod accepteren als resultaat van de onderhandelingen;
2. het eindbod verwerpen en de werkgever door middel van het stellen van een ultimatum en acties op andere gedachten brengen.

Over die keuze gaat het op de ledenvergadering.

Waarom is er geen onderhandelingsresultaat?

De onderhandelingsdelegaties van CNV en FNV zijn niet te spreken over het eindbod. Samengevat komen de bezwaren hier op neer: 

 1. De bonden hebben in de onderhandelingen aanpassing van de merit-matrix aan de orde gesteld, omdat wij vinden dat iedereen die normaal of boven normaal presteert (appraisal score 3 of hoger), ten minste moet kunnen rekenen op koopkrachtbehoud: een loonstijging die gelijke tred houdt met de inflatie. De werkgever heeft in het eindbod een minimale aanpassing van die matrix gedaan waardoor mensen die op meer dan 100% van hun loonschaal zitten en een 3 scoren, er nog steeds minder op vooruit gaan (0,9 * N-factor of 0,75 * N-factor) dan degenen die op 100% van hun loonschaal zitten. Bovendien is die N-factor in het voorstel van de werkgever al lager dan het inflatieniveau.
 2. De bonden bepleiten zorgvuldigheid bij het overstappen naar een nieuwe pensioenregeling en misschien zelfs een nieuwe pensioenuitvoerder.
  De bonden vinden dat ook nieuwe opties (die door wijzigende wetgeving ontstaan) voor de vormgeving van de pensioenregeling daarbij zouden moeten worden bekeken. Door jezelf tijd te gunnen en invoeringsdatum januari 2015 te kiezen, kan aan die zorgvuldigheid invulling worden gegeven.
  Het geduld van de werkgever is echter op en de werkgever wil koste wat het kost in 2014 een nieuwe pensioenregeling afsluiten. Dat niet alleen, de werkgever wil de bonden ook dwingen af te spreken dat de pensioenen niet meer dan 13,4% van de loonsom mogen kosten (waarvan werknemer ongeveer een kwart bijdragen), terwijl de pensioenlasten in andere bedrijven, ook in de cargadoorsector, heel dikwijls tussen de 15 en de 20% van de loonsom liggen. Waarom zouden werknemers in 2014 meer moeten gaan betalen voor hun pensioen? Kan Maersk Line de mogelijke verhoging van de uitvoeringskosten echt niet zelf betalen?
 3. De bonden hebben ook op een aantal kleinere punten voorstellen gedaan.
  Een hogere werkgeversvergoeding aan de bonden (antwoord: nee), meer dagen bijzonder verlof bij bevalling van de partner (antwoord: nee), het afschaffen van jeugdschalen (antwoord: nee), het wijzigen van de formulering van de hardheidsclausule in de cao, waardoor betrokkenheid van de bonden gewaarborgd is (antwoord: nee). Zelfs op die kleinere punten geeft de werkgever aan, dat hij de bonden niet tegemoet wil komen. Wij noemen dat “ramkoers”.

Nu de werkgever “ramkoers” kiest, is de vraag aan de leden of zij die handschoen oppakken. Willen zij een zorgvuldige afweging voor een nieuwe pensioenregeling mogelijk maken of laten zij zich door de werkgever in een tijdsklem wringen? Willen zij dat normaal presterende collega’s ten minste kunnen rekenen op koopkrachtbehoud of delen zij de visie van de werkgever, dat er toch vooral veel verschil moet worden gemaakt tussen werknemers als het om loonstijging gaat en dat mensen die al langer voor Maersk werken en die daardoor ook wat hoger in hun loonschaal zitten, best koopkracht mogen inleveren?

Over de inhoudelijke kant van de cao-onderhandelingen en wat er al of niet mis is met het eindbod, praten we op de ledenvergadering graag verder. Als de leden van de bonden het eindbod verwerpen en een ultimatum willen stellen (waarvoor de instemming van ten minste driekwart van de leden op de vergadering noodzakelijk is), betekent dat niet onmiddellijk dat er vanaf volgende week gestaakt moet worden. Er zijn 1.001 acties en actievormen te bedenken (specialiteit van de bonden) waarmee de werkgever duidelijk gemaakt kan worden dat hij tegemoet moet komen aan de eisen die de bonden stellen. Ook over de mogelijk in te zetten actievormen kunnen we op de ledenvergadering desgewenst verder praten.

Het woord is dus aan de leden!

Wij zien u graag op 12 november 2013 om 17.00 uur in APARTT, Blaak 4 te ROTTERDAM.


Tjeerd Orie
bestuurder

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid