Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Maersk Line - Nieuws

Hand op de knip voor Maersk werknemers

Afgelopen woensdagmiddag spraken FNV Havens en CNV Vakmensen samen met het MPN jullie werkgever over de verlening van jullie cao. Wij praten jullie graag bij.

Met volle steun van onze achterban hebben wij ervoor gekozen om dit cao traject redelijk, pragmatisch en realistisch in te steken. Het overleg is daardoor ook lekker overzichtelijk. Jullie werkgever heeft een eerste reactie gegeven op ons voorstel. Hieronder puntsgewijs een overzicht.

Looptijd
Werkgever heeft de voorkeur voor een kortlopende looptijd van de cao. Maersk heeft wilde expansieplannen waardoor het zomaar eens zou kunnen zijn dat nieuwe bedrijven worden overgenomen of samengevoegd. In het kader van eventuele arbeidsvoorwaardelijke harmonisatievraagstukken lijkt het hen daarom beter een kortere looptijd te hebben.

Sociaal plan
De werkgever is in beginsel welwillend om het sociaal plan ongewijzigd te verlengen mits we niet te veel kosten stijgende effecten willen realiseren in de cao. Hier over verderop in deze communicatie meer.

Pensioen
We hebben jullie werkgever er op attent gemaakt dat er onder jullie de vraag heerst om goed persoonlijk advies. Advies op het gebied of het wel of niet verstandig is om de waarde van jouw vorige(n) pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe uitvoerder. Werkgever heeft aangegeven dat zij nog collectieve informatie sessies organiseert. Op aandringen van vakbonden zal ook de mogelijkheid tot individueel advies faciliteren. Werkgever communiceert op korte termijn richting ons (en dus jullie) hoe zij deze toezegging gestand gaat doen.

Beloning
Wij stellen voor dat iedere werknemer, bij normaal functioneren, er komend jaar 4,75% op vooruit gaat. Op basis van de heersende beloning filosofie van jullie organisatie betekend dit dat betere en nóg beter functionerende werknemers en meer dan 4,75% op vooruit gaat. Werkgever vindt onze loonvraag aan de hoge kant. zij stelt o.b.v. de huidige systematiek voor om voor komend jaar een budget vast te stellen van 2%. Duidelijke argumentatie hoe zij tot dit budget komen blijft zij ons schuldig.

Op woensdag 18 december treffen wij jouw werkgever voor een tweede ronde. Wij hopen dat zij dan meer te bieden heeft. Voorlopig hebben wij niet het idee dat wij weinig hoeven te bewegen op onze inzet. Wij horen graag hoe jullie daar over denken? Moeten we vasthouden of zie je (creatieve) ruimte tot beweging?

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

Joost van der Lecq
FNV Havens

Bijlage: Gezamelijk PDF Pamflet FNV Havens & CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid