Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Koole Tanktransport en Opslag - Nieuws

RECTIFICATIE ledenbijeenkomsten 22 maart Koole

Vanwege verkeerd genoemde locaties voor de ledenbijeenkomsten, ontvang je deze nieuwsbrief nogmaals, maar nu met de juiste locaties. De gisteren ontvangen nieuwsbrief kan je als niet gezonden beschouwen.

Op 7 maart heeft er overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden en een afvaardiging van Koole. We hebben kennis gemaakt en een flink aantal zaken voor het eerst live besproken.

Artikel 14. Staffel leeftijd uittreders bij Koole

We hebben de problematiek voor de betrokken 22 mensen uitgebreid besproken. Iedereen ziet ook wel dat je met de almaar opschuivende leeftijd van de AOW mogelijk niet op de staffel leeftijd kan uittreden. Doorwerken tot 67 is eigenlijk nooit een optie geweest toen we de regeling afspraken. De inzet van de vakbonden is dat de betrokkenen kunnen blijven uittreden maar indien gewenst op een latere datum. (Op deze manier komt ook niemand knel te zitten m.b.t. terugbetalen van PT gelden.) Er wordt nu gekeken door Koole naar een voorstel. Dit voorstel ligt voor 1 april 2018 bij de vakbonden. We zullen de betrokkenen uiteraard op de hoogte houden en hopen snel tot duidelijkheid te komen.

WW en loongerelateerde WGA reparatie

De vakbonden willen dat de WW en loongerelateerde WGA gerepareerd wordt net zoals bij de andere tankopslagbedrijven (o.a. Odfjell en Vopak). Koole heeft enige bedenktijd gevraagd en zal voor 1 april hierover met een reactie komen.

Semi continue dienst Pernis en toeslag

Dit onderwerp is door Koole voor nu van tafel gehaald. T.z.t. komt men hier mogelijk op terug, dit wachten wij rustig af. Voorwaarde voor de vakbonden bij elk rooster is dat medewerkers die dit gaan draaien hiermee akkoord zijn. Zodra een rooster akkoord is kunnen wij over het toeslagpercentage onderhandelen.

Standby vergoeding Amsterdam en verschoven dienst toeslag Amsterdam

Deze onderwerpen zijn aan de orde gesteld en ook hierop komt Koole voor 1 april met een reactie.

Veiligheidscertificaat Havens

Koole gaat z.s.m. inzichtelijk maken voor zichzelf welke mensen in welke functies opgeleid moeten worden. Het is dan de bedoeling dat medewerkers het Veiligheids Certificaat Havens gaan halen. Meer informatie kun je vinden op de website van Stichting Veilige Haven.

Data voor cao overleg

We gaan onderhandelen over de cao op: 9 oktober, 25 oktober en 1 november.
Uiteraard zullen we voor die tijd ledenbijeenkomsten houden om de cao-voorstellen te bespreken.

Nieuwe pensioenregeling per 01/01/2019

Separaat van deze info zal er een nieuwsbrief komen van cao-partijen die betrekking heeft op een nieuw ingerichte pensioencommissie welke onderzoekt welke mogelijkheden er zijn m.b.t. een nieuwe pensioenregeling per 01-01-2019.

Ledenbijeenkomsten

Op 22 maart zijn er ledenbijeenkomsten van de vakbonden om bovenstaande ook nog mondeling te bespreken. Probeer zoveel mogelijk je pauze een beetje te verschuiven zodat de operatie niet stil ligt! Het management is op de hoogte en akkoord met onze bezoeken:

  • KTM: 14.30 tot maximaal 15.30, kantine
  • Pernis (KTP/KTV): 16.00 tot maximaal 17.00, kantine
  • Amsterdam kan voor nader overleg contact opnemen met Ruud Wennekes
  • Nijmegen kan voor nader overleg contact opnemen met Albert van Damme

Mede namens FNV- collega Ruud Wennekes (ruud.wennekes@fnv.nl),

Albert van Damme
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid