Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hapag-Lloyd - Nieuws

VAKBONDSOVERLEG BIJ HAPAG LLOYD

Dinsdag 27 juni heeft CNV Vakmensen samen met FNV Havens jullie geraadpleegd m.b.t. de integratie als gevolg van de samengang met UASC en de gewenste wijzigingen inzake jullie cao. aansluitend aan dit overleg heeft er overleg plaatsgevonden met jullie directie.

Gedurende het overleg met jullie directie hebben wij de standpunten en wensen zoals geuit in de raadpleging verwoord. Jullie werkgever heeft zich gebogen over de verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van collega’s van Hapag Lloyd en UASC. Werkgever heeft toegezegd binnenkort met een integraal voorstel te komen dat bestaat uit enerzijds een verlenging van de cao en anderzijds plannen hoe zij de integratie van UACS collega’s in de cao Hapag Lloyd zien. 

Wanneer een samengang van twee organisaties plaatsvinden is het gebruikelijk dat werkgever en/of ondernemingsraad ons benaderd om te overleg hoe de (eventuele) sociale gevolgen voor werknemers worden opgevangen. Wij hebben aangegeven het vreemd vinden dat dit in deze situatie niet is gebeurd. Jullie werkgever had hier een duidelijk antwoord op. Zij gaf aan dat er geen sociale gevolgen als gevolg van de fusie zullen plaatsvinden. Eventuele overcapaciteit wordt verholpen door regulier verloop (pensionering en reguliere uitdiensttreding). Zodoende is ook geen sociaal plan benodigd. Mochten jullie wel geconfronteerd worden met sociale gevolgen als gevolg van de fusie dan vernemen wij dat graag!

Het volgende overleg staat gepland op dinsdagmiddag 15 augustus. Mochten er daarna of daarvoor nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij jullie daarover informeren.

Mocht en vragen of onduidelijkheden zijn schroom dan niet en neem contact op met één van de kaderleden (Marien Jongejan – Wim Notenboom – Wendy van Egten) of met ondergetekende.

Met vriendelijk groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
T. 030 751 1570 / M. 06 20 48 94 75
E. t.orie@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid