Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hapag-Lloyd - Nieuws

Uitnodiging voor ledenraadpleging cao Hapag-Lloyd en fusie

Sinds jaar en dag bestaat er voor werknemers van Hapag-Lloyd een cao. In deze cao staan rechten en plichten opgenomen voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden die gelden. De cao is op 31 december 2016 geëxpireerd.

Fusie met UAS
Het gesprek om de cao Hapag-Lloyd te verlengen had allang afgerond moeten zijn. Eind 2016 zijn wij geïnformeerd dat Hapag-Lloyd op wereldwijd niveau wil samengaan met UASC. Aangezien UASC ook een vestiging heeft in Rotterdam is het nog onduidelijk wat de consequenties zullen zijn op arbeidsvoorwaardelijkgebied. Hapag-LIoyd verwachtte begin 2017 meer duidelijkheid te kunnen geven omtrent de fusie. Echter hebben de vakbonden pas op 24 mei jl. vernomen dat de fusie met UASC rond is.

Vorming arbeidsvoorwaarden
Voor de werknemers van Hapag-LIoyd is het gemeengoed dat zij hun belangen op het gebied van werk en inkomen laten behartigen door vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen. Dit heeft geleid tot een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden, verpakt in de cao Hapag-LIoyd is te downloaden op de website van de FNV en het CNV.

Nu de fusie een feit is willen FNV Havens en CNV Vakmensen graag met uw werkgever het gesprek openen om te komen tot een nieuwe cao die geldt voor alle werknemers in dienst van Hapag-LIoyd. Echter, voordat wij deze onderhandeling kunnen starten gaan wij graag met u in overleg. In dit overleg horen wij hoe u tegen de fusie met UASC aankijkt en wat u verwacht van onze insteek in het komende cao onderhandelingsproces.

Uitnodiging overleg leden Hapag-LIoyd – FNV/CNV

Wij nodigen u graag uit voor een achterbanraadpleging bij u op kantoor. Deze vindt plaats op dinsdag 27 juni om 12.30 uur in de zaal op de eerste verdieping.

Wij hopen u te zien op deze belangrijke vergadering.

Met vriendelijke groet,

mede namens Asmae Hajjiair, bestuurster FNV Havens,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-20489475

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid