Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hapag-Lloyd - Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering: eindbod Hapag Lloyd

De afgelopen maand hebben wij tweemaal om de tafel gezeten met de directie van Hapag-Lloyd om te komen tot een nieuwe cao, die als ingangsdatum 1 januari 2014 heeft.

De directie bleek slechts in beperkte mate bereid om tegemoet te komen aan de wensen die de onderhandelingsdelegaties van CNV Vakmensen en FNV Havens namens u op tafel heeft gelegd. Dat betekent niet dat we in de onderhandelingen helemaal niets bereikt hebben. De directie deed na twee onderhandelingsronden echter een eindbod, waarmee wordt aangegeven dat 'de rek eruit is' en dat de directie niet bereid is verdere concessies te doen. Dat eindbod treft u aan als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Rode cijfers

De directie motiveerde het uitblijven van verdere concessies vanuit de bedrijfseconomische positie van het bedrijf. Hapag Lloyd heeft in de afgelopen vijf jaar per saldo honderden miljoenen verlies geleden en kan zich geen (verdere) kostenstijging permitteren. Dat een nieuw ingevoerde formule voor het bepalen van de winstgerelateerde uitkering jaarlijks leidt tot het betalen van een uitkering, is het gevolg van het feit dat die formule gebaseerd is op het operationele resultaat voor rente en belastingen (voor de kenners: EBIT). Het feitelijk resultaat schrijft Hapag Lloyd ook in 2013 weer met rode cijfers. Een andere reden die de directie noemde om niet verder te onderhandelen, is dat de directie van mening is dat het arbeidsvoorwaardenpakket bij Hapag Lloyd momenteel al tamelijk riant is. Daarbij wijst de directie met name op de pensioenvoorzieningen, waarvan het bedrijf grotendeels van de kosten op zich neemt. Maar onder andere ook op het feit dat het bedrijf geen wachtdagen kent bij ziekte, 100% loon doorbetaalt bij ziekte, opleidingen faciliteert en meebetaalt aan de kosten van het bedrijfsrestaurant.

Het spreekt voor zich dat de bonden redeneren vanuit een volstrekt ander vertrekpunt: dat van de werknemers, die maandelijks hun rekeningen moeten betalen en willen blijven betalen. En zoals wij allen weten, zijn die rekeningen van jaar tot jaar hoger. Wij vinden daarom dat werknemers die een deel van hun leven in dienst stellen van het bedrijf, verdienen om voor die kostenstijgingen waar zij als burger en als consument tegenaan lopen, gecompenseerd te worden.

Eindbod is geen onderhandelingsresultaat

Bijgaand eindbod is geen onderhandelingsresultaat. De bonden hadden graag gewild dat de werkgever de werknemers meer tegemoet was gekomen. Maar u gaat straks in een referendum bepalen of het eindbod wat u betreft toch voldoende is voor een nieuwe cao, of niet. 

Als het eindbod door een meerderheid van de leden (te tellen en vast te stellen per bond) wordt afgewezen, zullen we een vergadering beleggen om te bespreken tot welke stappen u bereid bent om de werkgever ervan te overtuigen dat hij verder over de brug moet komen.

Voorafgaand aan het referendum zullen wij het eindbod aan u toelichten. Dat doen we in een gezamenlijke ledenvergadering, die we houden op 27 februari 2014, om 12.00 uur bij u op kantoor.

U bent voor die vergadering van harte uitgenodigd. Graag tot dan!

Tjeerd Orie
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid