Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Hapag-Lloyd - Nieuws

Ledenvergadering cao Hapag-LIoyd

De bedrijven Hapag Lloyd en UASC zijn sinds medio mei 2017 gefuseerd tot het nieuwe Hapag Lloyd. Momenteel bestaan de collectieve arbeidsvoorwaarden pakketten voor werknemers van het oude Hapag Lloyd en het oude UASC naast elkaar.

Aan ons nu de schone taak om van deze twee pakketten één nieuwe cao te smeden welke voor alle werknemers van het nieuwe Hapag LIoyd moet gelden, zoals dat in het recente verleden ook is gebeurd toen Hapag Lloyd en CSAV fuseerden. Op dinsdag 10 oktober jl. zijn de onderhandelingen gestart over een nieuwe cao.

Uitgangspunten vakbonden:
In de ledenvergadering hebben wij onze uitgangspunten voor de nieuwe cao met elkaar besproken en deze aan de werkgever kenbaar gemaakt. Ons voorstel is om voort te borduren op de huidige cao Hapag LIoyd waarbij we de volgende uitgangspunten hebben:

 • Met ingang van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 één nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst.
 • Naast de automatische prijscompensatie (APC) dienen de lonen met ingang van 1 januari 2017 en met ingang van 1 januari 2018 verhoogd te worden.
 • De cao dient voor iedereen te gelden, er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen huidige en toekomstige werknemers zodat er geen arbeidsvoorwaardelijke concurrentie ontstaat tussen de medewerkers.
 • Geen enkele collega, in dienst voor 1 juni 2017, zal nadelige arbeidsvoorwaardelijke consequenties ondervinden (ook niet in perspectief) als gevolg van de fusie van de twee arbeidsvoorwaardelijke pakketten. 

Uitgangspunten/voorstel werkgever:
De werkgever heeft zich gebogen over de verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van collega’s van Hapag-Lloyd en UASC en deze voor ons inzichtelijk gemaakt. Daarnaast heeft de werkgever aan ons een voorstel voorgelegd over de wijze waarop Hapag LIoyd de arbeidsvoorwaarden wil harmoniseren. Hieruit is gebleken dat de werkgever een aantal zaken in de cao wil wijzigen, wat voor de medewerkers forse nadelige (financiële) gevolgen zal hebben.

 • Werkgever wil geen initiële loonsverhoging over 2017.
 • Vanaf 2018 wil de werkgever slechts de APC uitkeren als de jaarlijkse periodieken uit de cao geschrapt worden.
 • De werkgever wil het functiegebouw in lijn brengen met de zogeheten “global level systematiek”.
 • De nieuwe medewerkers en de medewerkers van UASC krijgen geen ADV-dagen.
 • De vergoedingen voor overwerk, weekendwerk en werk op feestdagen wil de werkgever verlagen.

Zoals je kunt zien is er een groot verschil tussen de uitgangspunten van de vakbonden en die van Hapag LIoyd. De uitgangspunten die wij hebben geformuleerd worden door Hapag LIoyd niet in hun voorstel meegenomen. Wij vinden het zaak om de verschillen tussen de huidige arbeidsvoorwaardelijke regelingen van Hapag LIoyd en UASC met je te bespreken. Dit is het moment om je samen met je collega’s te laten horen en duidelijk te maken hoe jij tegen het voorstel van de werkgever aankijkt.

Uitnodiging gezamenlijke ledenvergadering
Wij nodigen je graag uit voor een ledenvergadering bij jou op kantoor.
Deze vergadering wordt gehouden op:
Maandag 13 november om 11:30 uur op de eerste verdieping.

Word lid van de vakbond!
De vakbonden behartigen de belangen van haar leden. Lid worden van CNV Vakmensen is nu meer dan ooit van groot belang nu er een cao-voorstel van werkgever ligt waarin een aantal verslechteringen is opgenomen. Door lid te worden versterk je de positie van CNV Vakmensen aan de onderhandelingstafel en kunnen we er samen voor zorgen dat er een cao wordt afgesloten die wel recht doet aan de inzet van de medewerkers.
Sluit je daarom aan bij de vakbond!

Mede namens Asmae Hajjari, bestuurder FNV Havens,

Fadua Toufik
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E:  f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid