Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Stand van zaken inzake eindbod cao ECT

Langs deze weg willen wij u kort informeren over de stand van zaken met betrekking tot het eindbod van de cao ECT en het traject welke wij nu als CNV Vakmensen gaan doorlopen.

Op 25 februari 2013 hebben wij tijdens twee ledenbijeenkomsten uitgebreid met de aanwezige leden gesproken over het eindbod van ECT en over de mening van CNV Vakmensen en haar kaderleden.

Wij hebben de ledenbijeenkomsten ervaren als prettig en constructief. Alle vragen die er waren zijn uitgebreid beantwoord en voor- en tegenstanders van het eindbod hebben met elkaar de discussie kunnen voeren. Het is goed om de argumenten van de voor- en tegenstanders te horen, want daar kunnen we met elkaar van leren. 

Wat is er goed aan het eindbod en wat minder goed, wat is er geworden van onze voorstellenbrief en zit daarvan voldoende in het eindbod, democratie en echt CNV Vakmensen! Gelukkig was de opkomst ver boven gemiddeld!

Naast het eindbod en onze mening is natuurlijk ook stilgestaan bij het proces, een proces welke we met de kaderleden op 9 mei 2012 aan de leden per brief gemeld hebben. Ook over de communicatie, u heeft iedere keer uitgebreide informatie ontvangen na iedere cao-ronde. De kaderleden spelen een belangrijke rol in dit cao-proces, zij zijn de afgevaardigden van u als leden waar wij natuurlijk op bouwen!

De meerderheid telt in een democratie!
De meerderheid van de aanwezige leden hebben het eindbod van ECT afgewezen en een meerderheid heeft besloten akkoord te gaan met het drukmiddel, de bereidheid tot het stellen van een ultimatum en eventuele acties. Overigens straks, als het zover komt, een individuele keuze van ieder lid om al dan niet mee te doen!

Welk traject gaan we lopen?
De keuze was en is niet makkelijk, maar de keuze is wel gemaakt. Slikken of stikken (een eindbod) is niet onze werkwijze. We willen een onderhandelingsresultaat, dan creëer je draagvlak en dan creëer je toekomst.

We hebben met de leden afgesproken, omdat wij niet de vereniging van actie zijn en onze leden dit in basis eigenlijk helemaal niet willen, om ECT een brief te sturen waarin we hen vragen op een aantal punten nog eens goed na te denken over het eindbod en om tegemoet te komen aan onze wensen. Denk daarbij aan wensen van een betere duidelijkere invulling van de werkgelegenheidsparagraaf, een werkgroep persoonlijk budget, deeltijdwerk, aan hardere en goede afspraken over de OVA-verlenging plus de financiering en de AOW-reparatie welke nu helemaal niet in de plannen van ECT staan.

We vragen ECT dus om heroverweging van hun eindbod en om met cao-partijen opnieuw in gesprek te gaan. Ook dat is CNV Vakmensen! Als het echt niet anders kan en ECT echt niet iets wil aanpassen aan het eindbod om een onderhandelingsresultaat te bereiken, dan zal er een ultimatum worden gesteld. Het woord is aan ECT!

Iedereen tevreden?
Nee, dat kan niet! Binnen CNV Vakmensen doen we er alles aan om bij ECT alle meningen goed te horen en alle meningen te verwoorden. We willen zoveel mogelijk leden tevreden stellen en blijven daar naar streven.

U hoort nader van ons.

Vragen en/of opmerkingen?
Mail de onderhandelingsdelegatie:
Albert van Damme, a.vandamme@cnvvakmensen.nl
René Breestraat, coolpix202@hotmail.com
Ed klepper, e.klepper@cnvkader@gmail.com
Peter Hofma, p.hofma@hotmail.com

Albert van Damme
bestuurder CNV Vakmensen
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid