Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Stand van zaken ECT

Langs deze weg willen wil ik jullie laten weten dat in verband met een interne wijziging van werkpakketten binnen CNV Vakmensen en in verband met mijn “emigratie”-plannen, vanaf heden ik niet meer uw belangenbehartiger/begeleidend bestuurder ben namens CNV Vakmensen bij ECT.

We hebben veelvuldig samen met jullie kritisch gewerkt aan vernieuwing van jullie cao. Een mooi voorbeeld van vernieuwing is het persoonlijk budget. Al 8 jaar mogen er medewerkers van ECT deelnemen aan onze leergang Sociale Innovatie. Met de huidige kaderleden (René Breestraat, Ed Klepper, John Gutteling en Rob Janning) weten we steeds weer jullie mening zo goed mogelijk te verwoorden bij diverse overleggen (bij het cao-overleg maar ook in werkgroepen) We hebben samen met jullie gewerkt aan een werkzekerheidsakkoord containers in 2016 en zullen dat weer samen met jullie doen bij de evaluatie in 2019.

Kort en goed samen, solidair en collectief aan de slag als CNV Vakmensen bij ECT en altijd met jullie steun! Dat is iets waar wij trots op mogen zijn!

Ik wil jullie van harte bedanken voor het grote vertrouwen dat ik altijd van jullie heb mogen krijgen.

Nieuwe belangenbehartiger/begeleidend bestuurder

Mijn collega Fadua Toufik zal vanaf heden jullie belangen behartigen bij ECT. Zij is niet geheel onbekend met het reilen en zeilen bij ECT, aangezien zij twee andere bedrijven in haar pakket heeft die collega’s leveren aan ECT. Tevens is zij aanwezig geweest bij een aantal cao-onderhandelingen het afgelopen jaar. Afgelopen zomer heeft zij ook een dag meegelopen. Een aantal collega’s van ECT kent haar inmiddels.

Fadua Toufik is bereikbaar voor vragen en opmerkingen via f.toufik@cnvvakmensen.nl of via
06 10 20 85 90.

Toekomst

Ik wens jullie alle goeds in de toekomst! Ik reken erop dat jullie Fadua minstens hetzelfde positieve vertrouwen zullen geven in de gezamenlijke belangenbehartiging van CNV Vakmensen bij ECT!

Albert van Damme
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid