Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Reactie ECT op onze brief en reactie CNV Vakmensen

Op 17 november zonden wij als CNV Vakmensen een uitgebreide open brief aan ECT inzake de stemming over de cao. Hieronder treft u de zeer korte reactie aan van ECT. Op geen enkele vraag uit de open brief wordt door ECT ingegaan.

Dat is op zijn minst merkwaardig en geeft aan dat ECT blijkbaar iets te verbergen heeft met betrekking tot de situatie!


Het antwoord van ECT per brief op 22 november
Wij hebben uw brief van 17 november 2017 met kenmerk M1711 0836/AvD/mg in goede orde ontvangen en reageren daarop als volgt. U deelt ons mee, dat CNV Vakmensen het met FNV Havens bereikte onderhandelingsresultaat afwijst. Zoals bekend, wordt dit resultaat op dit moment middels een schriftelijk referendum en een positief advies voorgelegd aan de FNV leden. Wij vinden uw opstelling teleurstellend. Te meer nu, zoals u terecht constateert, 'ECT bereid is geweest om op veel punten afspraken te maken over CNV voorstellen'. Zoals wij u al meldden, zullen wij niet ingaan op het aanbod zoals dat is opgenomen in uw brief d.d. 17 november 2017. Het met FNV overeengekomen onderhandelingsresultaat kunt u dan ook beschouwen als ons finaal eindbod. In uw brief memoreert u dat uw ‘leden nog moeten stemmen'. In dat kader willen wij u vragen of u ons finaal eindbod conform hetgeen naar verluidt is besproken tijdens de laatst gehouden ledenvergaderingen, in een schriftelijke procedure aan uw achterban wilt voorleggen.


Het antwoord van CNV Vakmensen
Uw korte brief van 22 november is helder en duidelijk. Maar zelfs in zo een korte berichtgeving presteert ECT het om een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Daarnaast wordt met geen enkele woord ingegaan op punten en vragen in onze brief d.d. 17 november en dat is toch merkwaardig!

U deelt ons mee, dat CNV Vakmensen, het met FNV Havens bereikte onderhandelingsresultaat afwijst. Dit is een onjuiste weergave van de feitelijkheid: de tekst in onze brief: Op 15 november heeft ECT een verbeterd eindbod aan CNV Vakmensen gedaan. Deze is door onze leden in ledenbijeenkomsten van 16 november afgewezen.

Het met FNV Havens overeengekomen onderhandelingsresultaat kunt u dan ook beschouwen als een finaal eindbod. Ook dit kan niet kloppen. In lijn met dat u ons een verbeterd eindbod heeft gedaan zou de zin moeten luiden: Het verbeterd eindbod is ons finale eindbod aan CNV Vakmensen. En waar hebben we dit eerder gehoord? Juist: op vrijdag 3 november waar ECT nog over het eindbod zei: geen punt komma zullen we nog wijzigen!

In uw brief memoreert u dat uw “leden nog moeten stemmen”, ook hier slaat u de plank mis. Onder het kopje Deal met één contractspartij staat dat leden nog moeten stemmen, waarmee gedoeld wordt op de FNV Havens leden want daar gaat het in dit stukje over en daar schreef ik ook dat één zwaluw nog geen zomer maakt.

U gaat niet in op ons aanbod om binnen het verbeterde eindbod kosten zo te verschuiven dat structureel inkomen ook structureel inkomen is. Wij waren en zijn daarvoor bereid om een deel eenmalig in te leveren en we waren en zijn bereid de looptijd 6 maanden langer te maken zoals ECT wenst, zonder daar extra loon voor te vragen. Nu deze kans zich voordoet om ook CNV Vakmensen aan boord te houden, hadden wij ons kunnen voorstellen dat dit reden zou zijn om overleg met alle partijen te voeren. Om met alle partijen te bezien of dit haalbaar is. Hiervoor kiest ECT niet.

Wij kunnen slechts gissen naar de reden maar we denken dat u de eerder ingeslagen weg niet wilt verlaten, omdat anders uw partner in het onderhandelingsresultaat wel eens boos zou kunnen worden. ECT heeft nu geen andere keuze meer blijkbaar om nog aanpassingen te doen, een situatie die ECT zelf gecreëerd heeft door te kiezen voor één partij om de cao mee te proberen te sluiten.

U gaat op geen enkele wijze in op door ons gestelde vragen en opmerkingen, u reageert niet op de door u feitelijke onjuiste informatieverspreiding, u beantwoordt niet onze vragen die luiden:

1.Waarom had ECT zo een haast om één dag voor de CNV Vakmensen ledenbijeenkomsten een deal met één contractspartij te sluiten?
2.Waarom heeft ECT niet even willen afwachten op de reactie van leden van CNV Vakmensen?
3.Wat was er te vrezen met betrekking tot de reactie van CNV Vakmensen?

U vindt onze opstelling teleurstellend. Dat kan zo zijn. Nogmaals ja we hebben veel punten kunnen overeenkomen, die we hebben voorgesteld en dat wordt gewaardeerd! Maar op één essentieel onderdeel van een totaal pakket denken wij principieel anders. Bij ons is structureel inkomen structureel inkomen en dat is niet voorwaardelijk structureel, ook niet een klein beetje. We staan voor onze zaak wat dat betreft!

Wij gaan onze leden schriftelijk nader informeren en zullen ter toetsing van de mening van de ledenvergadering van 16 november dit ook nog schriftelijk voorleggen. De sluitingsdatum voor stemming ligt op 17 december.

Wij rekenen er op dat ECT ditmaal wel de zorgvuldigheid in acht neemt naar alle betrokken partijen bij de cao om geen nadere besluitvorming te doen, gesprekken met één partij te voeren, alvorens de uitslag van de schriftelijke voorlegging van CNV Vakmensen te hebben gehoord.


Heb je nog vragen of opmerkingen hierover, dan kun je mailen naar onderstaand mailadres.

Albert van Damme
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid