Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Legitimiteit regeling beschikbaarheidsmaatregelen

Op 14 juli 2017 hebben wij jullie bericht dat we via collega CNV-‘ers een mededeling van de directie van ECT onder ogen hebben gekregen inzake beschikbaarheidsmaatregelen. Naar aanleiding van deze brief heeft wat uitzoekwerk plaatsgevonden.

De e-mail zoals verstuurd door het CNV aan ECT is beantwoord. N.a.v. dit antwoord heeft nog wat nader uitzoekwerk plaatsgevonden. Gedurende de cao onderhandelingen van 2003 is tussen partijen overeengekomen dat ECT de mogelijkheid heeft om in overeenstemming met de ondernemingsraad flexibiliseringsmaatregelen op vrijwillige basis in te voeren. Deze afspraak is opnieuw gemaakt in het onderhandelingsresultaat 2006-2009 maar daarna is de afspraak niet meer terug te vinden in de onderhandelingsresultaten.

Juridisch gezien zou de afspraak of in de cao opgenomen moeten zijn of na iedere cao-looptijd opnieuw overeengekomen moeten worden. Dit is niet gebeurd. Omdat sinds 2003 regelmatig tussen ECT en ondernemingsraad dergelijke afspraken zijn gemaakt én hier geen bezwaren over zijn geuit door vakorganisaties is, naar de mening van ondergetekende, sprake van ‘gestand beleid’.

Een aantal collega’s heeft gereageerd op de oproep in onze communicatie d.d. 14 juli 2017. Een aantal collega's vinden dat dergelijke afspraken ter stemming voorgelegd moeten worden aan vakbondsleden. M.a.w. zij vinden dat vakorganisaties hierin gekent moeten worden dan wel partij moeten zijn bij de totstandkoming van de afspraak.

Gezien het hier boven benoemde ziet de CNV (vervangende) bestuurder en de CNV Kadergroep, op dit moment, geen grond om bezwaar te maken tegen de overeenkomen regeling. Het CNV zal dit thema meenemen in de cao raadpleging en -overleg om te bezien of nieuw beleid gewenst is.

Mocht deze communicatie vragen oproepen, schroom dat niet en neem contact op met ondergetekende.

Hopend jullie voldoende te hebben geïnformeerd,

mede namens de CNV Kadergroep,
met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
M. 06-20489475

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid