Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Kader: geen onderhandelingsresultaat cao ECT

De kaderleden van CNV Vakmensen bij ECT willen eerst een gesprek met de directie van ECT. Dit, voordat de eindconclusie van onderhandelen met een advies naar de leden gaat.

De kaderleden zijn van mening dat er, in zijn algemeenheid, in het onderhandelingsproces weinig respect is getoond voor de achterban van CNV Vakmensen. Dit is niet het Calimero effect, "ik is klein en zij zijn groot", maar het duidelijk ervaren van weinig respect van ECT aan de onderhandelingstafel. Dit heeft zich geuit in de wijze waarop ECT zich heeft opgesteld, inhoudelijk, op aangedragen thema’s van onze achterban, op het niet betrekken bij informeel overleg en de tussentijdse wijze van reageren naar CNV vakmensen als bruggen werden geprobeerd te slaan tussen de voorstellen van CNV Vakmensen en ECT.

Hierover moet nu eerst op korte termijn met de directie en de kaderleden een gesprek komen, want wat voor toekomst heb je met elkaar als cao-partners als je de komende vijf jaar een cao hebt? De kaderleden zijn zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben en zullen die ook op korte termijn nemen in het geven van een advies aan de leden. Op voorhand kunnen we al wel zeggen: te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet, maar eerst een gesprek!

Hoe gaan wij de leden en zelfs niet-leden bedienen?
De leden en niet-leden hebben aan het begin van het cao-proces mondeling en schriftelijk de gelegenheid gehad cao-voorstellen in te dienen, middels een enquête hebben ruim 120 ECT-medewerkers hun mening gegeven. We hebben dus nadrukkelijk draagvlak voor onze voorstellen aan de voorkant van het cao-onderhandelingsproces gezocht en gevonden. Velen hebben kunnen aangeven welke punten voor hen belangrijk waren. Alle inbreng is verwoord in een cao-voorstellenbrief. Deze brief is meermalen besproken met ECT aan de onderhandelingstafel. In december schortte CNV Vakmensen het overleg voor onbepaalde tijd op, omdat ECT niet wenste in te gaan op de voorstellen van CNV Vakmensen, voorstellen van u als achterban. In januari werd ons door de leden gevraagd ECT opnieuw uit te nodigen voor overleg, overleg waarvan inmiddels iedereen weet dat dit leidde tot een eindbod van ECT met de eerste arbeidsonrust.

Na opnieuw onze leden te hebben geraadpleegd in een tweetal driekwartvergaderingen is er door CNV Vakmensen een brief gestuurd aan ECT om, voordat we een ultimatum uit zouden brengen, weer in gesprek te gaan, dit werd door ECT hard afgewezen. Uiteindelijk werd het ultimatum uitgebracht, wat weer geleid heeft tot een overleg op 27 maart. Dit overleg leidde niet tot een onderhandelingsresultaat maar tot een eindconclusie van onderhandelen.

Punten waar kaderleden van CNV Vakmensen moeite mee hebben

 • Een looptijd van 5 jaar, een periode waarin niet te overzien valt wat er allemaal nog op ons afkomt en waarin je vrijwel geen mogelijkheden meer hebt zaken te agenderen, bij te sturen en te wijzigen.
 • Studies / onderzoeken naar deeltijdwerk toepassing en cao versus regelingenboek zouden juist zaken zijn waar je in een lange looptijd aandacht voor kan hebben, maar helaas niet in de cao ECT.
 • Wederom alleen aandacht voor loonschalen functielijst 1, functielijst 2 en 3 vallen er weer buiten.
 • Geen ingevulde c-factor van de kantonrechtersformule, dan kan je er alle kanten mee op.
 • Geen concrete afspraak over in en uitleen.
 • Geen euro’s verhoging maar procenten.
 • EVC-trajecten niet uitgevoerd door de vakbond samen met ECT, maar uit handen gegeven.
 • Een eerste start van afbouw van de cao door opschuiven ontziebepalingen.
 • Instructeurs worden niet erkend in de cao.
 • De extra reiskosten van € 200 kunnen niet door iedereen verkregen worden.

Nog een zorg: er is inmiddels een sociaal akkoord, maar welke echte effecten heeft dit voor de WW, voor het ontslagrecht, hoe gaan wij daar straks met ECT vorm aan geven, terwijl we een cao-looptijd hebben van vijf jaar? Wordt er straks fair, open en constructief overleg gepleegd en kan je de cao aanpassen of zal ECT zich op het standpunt stellen; “ja, er gebeurt wel wat maar is dit wel ingrijpend?”.

Zijn er ook zaken naar tevredenheid?
Natuurlijk. Onder andere een OVA-afspraak, AOW-reparatie, werkgelegenheidsgarantie, een fair loonaanbod, persoonlijk budget. WGA-premie betaald, vergoeding ziektekostenverzekering is afgesproken.

Kortom
We geven u hier wat mee ter overdenking. De leden van CNV Vakmensen zijn straks aan zet om hun stem uit te brengen. Uiteraard zal dat betekenen dat in de democratie de meerderheid beslist.

Vragen?
Mail naar bestuurder Albert van Damme via a.vandamme@cnvvakmensen.nl of ga naar één van de kaderleden.
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid