Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Info over de tweede ronde cao-overleg ECT

De tweede ronde cao-overleg op 19 september stond met name in het teken van reacties op elkaars voorstellenbrieven op hoofdlijnen. Waarom zijn de voorstellen gedaan zoals ze gedaan zijn? Wat bedoel je met? En een aantal van dit soort vragen.

ECT herhaalde nog eens de insteek waarom een korte cao-overleg ronde en een verlenging met weinig punten. Eigenlijk alleen eenmalige uitkeringen, looptijd van 3 jaar, werkgroep duurzame inzetbaarheid en alvast ontziemaatregelen opschuiven met de AOW-leeftijd.

Looptijd?

De looptijd is met onze insteek van 2 jaar altijd bespreekbaar. Maar dan in een totaalpakket waarin ook punten uit de voorstellenbrief van CNV Vakmensen zichtbaar zijn. Wij vinden dat er een faire structurele loonsverhoging moet komen naast de APC.

Ziektekostenbijdrage, WGA premie en vakbondscontributie

We hebben een discussie gehad over wat voor de looptijd van de cao betekent. CNV Vakmensen had het bij het rechte eind: dit eindigt juridisch.

Dus met ingang van de nieuwe cao heb je geen bijdrage meer voor ziektekosten, WGA-premie en vakbondscontributie.

Maar CNV Vakmensen heeft op deze punten voorstellen gedaan deze punten weer voor de looptijd van de cao op te nemen. We horen de volgende ronde of ECT bereidt is dit te doen.

TOD

Met betrekking tot de TOD hebben wij ook voorstellen gedaan, ECT vroeg zich af of dit voorstellen van éénlingen zijn? De TOD medewerkers die lid zijn bij CNV Vakmensen hebben een rol gespeeld bij het vaststellen van onze voorstellen en we gaan ervan uit dat TOD mensen elkaar steunen!

Het gaat hier over:

  1. Onderzoek functies en beloning functielijst 1 en 2. Wij stellen voor met een afvaardiging van de TOD en een onafhankelijke expert in de eerste helft van 2018 te bespreken en te onderzoeken: de waarde incl. opleidingen, vakkennis, verantwoordelijkheden en bijhouden opleidingen van de functies in vergelijking tot terminaloperators en of er reden is tot aanpassing naar boven van de inkomens van de TOD. Indien en voor zover dit zo is willen we in de volgende cao afspraken maken.
  2. Artikel 43: Wij stellen voor de vergoeding vervanging Meewerkend voorman TOD te verhogen naar Euro 30 en daarna te indexeren met de APC en initiële loonsverhogingen.
  3. Artikel 51: Aanpassen vergoeding hoogspanning. Wij stellen voor om in artikel 51 de hoogspanningsvergoeding te verdubbelen.

Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid

Een werkgroep duurzame inzetbaarheid is prima, samen bekijken wat nodig is voor nu en later en naar generaties is niet slecht. Wel vinden we dat er een gezamenlijke opdrachtformulering moet zijn waarin partijen zich moeten kunnen herkennen met een tijdspad. 

Hoe verder?

Hiernaast verwachten we nog positieve reacties op andere voorstellen van CNV Vakmensen. Op 27 september gaan we de derde ronde overleg in en dan horen we concrete antwoorden op ons voorstellen pakket. Bij vragen of opmerkingen kun je contact met mij opnemen.

Collega’s nog geen lid van onze vakbond, overtuig hem of haar van de noodzaak! 

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +316 51 60 1983
E. a.vandamme@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid