Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

Halfjaarlijks overleg in de containersector

Op 5 april vond er een halfjaarlijks overleg plaats met de partijen die het werkzekerheidsakkoord hebben ondertekend.

Wat doen we in dit overleg?
In dit overleg is de bedoeling dat we met elkaar “open” en “transparant” kijken naar de maatregelen die we hebben afgesproken, deze bespreken en kijken naar hoe het gaat met de waarborging van de werkgelegenheidsgarantie die duurt tot 1 juli 2020. Voor die waarborging zijn er maatregelen afgesproken zoals Uitgebreide Senioren Haven Fit regeling, CER (Container Exchange Route), behoedzaam personeelsbeleid, vacature beleid (invulling) en collegiale in- en uitleen.

Natuurlijk moeten we tevreden zijn (en dat zijn we ook) met zo een mooie afspraak die we hebben maar we moeten ook met zijn allen kijken of afspraken die je maakt goed worden uitgevoerd door werkgevers (bij voorkeur in overleg met de vakbonden wat CNV Vakmensen betreft) en dat we de vinger allemaal aan de pols houden.

Hoe reageerden werkgevers op vragen?
De werkgevers waren in dit overleg erg voorzichtig, vrijwel ieder woord werd op een goudschaaltje gewogen. Ja je zou eens een reprimande kunnen krijgen van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Je zou eens je concurrent collega bedrijf vertellen hoeveel mensen je in dienst hebt die gebruik kunnen maken van de Uitgebreide Senioren Haven Fit regeling of je zou eens vertellen hoeveel mensen je collegiaal wil gaan in- en uitlenen. Nee dat moeten we niet willen! Daarbij, waar maken de vakbonden zich druk om. De maatregelen worden uitgevoerd en of je nu vóór of na 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd in dienst was, het gaat om de werkgelegenheidsgarantie. De maatregelen dragen bij, maar met een mooi woord zeggen werkgevers we mogen alle maatregelen uitvoeren zoals we willen als het maar niet contrair is met de doelstelling van de werkgelegenheidsgarantie. Contrair betekent dat het niet negatief mag uitwerken. Verder gaan bedrijven individueel met de vakbonden er over en zullen bedrijven onderling elkaar wel scherp houden op de afspraken.

Cijfers zijn er verder niet op tafel gekomen, over individuele situaties bij bedrijven werden door werkgevers geen standpunten ingenomen. Wel werd verwezen naar Berenschot, die moet voor het volgende overleg de cijfers weer in de tombola doen en op totaal niveau ons volgende keer vertellen hoe de situatie ervoor staat.

Wat vindt CNV Vakmensen hiervan?
Prima zou ik zeggen! We hebben dus bewegingsvrijheid, dan kunnen we met werkgevers dus ook verder alles afspreken wat wij nodig vinden aanvullend op het werkzekerheidsakkoord via onze cao’s. Dan hoeven werkgevers geen van allen terughoudend te zijn.

Voor nu stel ik vast dat de werkgelegenheidsgarantie er ligt, dat werkgevers onderling elkaar niet bevragen en dat er nu tijd is voor rust. Of dit de stilte voor de storm van 2020 zal blijken te zijn, zullen we in de toekomst zien. We blijven allemaal alert en dragen als CNV Vakmensen leden allemaal hopelijk positief bij aan de toekomst! Overleg: samen maken we de toekomst, alleen maar kritiek draagt niets bij, alle spierballen taal van actie of conflict dragen niet bij tot een goed arbeids-/werkklimaat.

CNV Vakmensen, blijf niet stil zitten afwachten!
Vrijwel alle cao’s lopen af: ECT op 30 september 2017, Matrans en ILS op 30 september 2017 APMTR en APM Maasvlakte 2 op 31 december 2017. We gaan in mei/september ledenvergaderingen houden om de cao-onderhandelingen voor te bereiden: voor ECT is dat op 15 mei, voor Matrans en ILS is dat op 18 mei, voor APMTR en APM Maasvlakte 2 is dat op 25 september.

Voorbereidingen die hard nodig zijn en waarbij we de leden oproepen maximaal hun stem te laten horen! Je laat je stem toch niet verloren gaan?

Je Achterban.nl
Iedereen mag meedoen, iedere betrokken stem is van waarde! Alles vanuit een positieve input uiteraard. Ons nieuwe vakbondsmodel om inspraak mee vorm te geven is in de lucht! Doe mee, praat mee!

James loopbaan
Volgens CNV Vakmensen moeten ook de mensen zelf “actief ” blijven, de beste werkzekerheid is jezelf blijven ontwikkelen. De regie in je huidige en mogelijk toekomstige loopbaan, binnen of buiten het bedrijf, binnen of buiten de sector, in eigen hand nemen zoals je privé ook de regie hebt en neemt! Je wend- en weerbaarheid leg je toch niet alleen in handen van je werkgever? Kijk eens op de vernieuwde website van James Loopbaan! Zeer actueel is de leerrekening die met fiscaal voordeel is afgesproken met de belastingdienst. De leerrekening stel je in staat geld apart te zetten met fiscaal voordeel en daarmee je nodige opleidingen, ontwikkeling uit te betalen. CNV Vakmensen zou het liefste zien dat ook werkgevers onder teruggave van hun fiscale voordeel en wat extra je leerrekening mee zou willen vullen. Je opleiding/ontwikkeling is je toekomst!

Vragen/opmerkingen?
Laat het weten via de mail naar mij.

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid