Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ECT - Nieuws

ECT delegatie geen mandaat tot onderhandelen

De vierde ronde cao-overleg met ECT was teleurstellend. Eigenlijk was het: doe wat ECT zegt! Dat doet CNV Vakmensen niet en dan wordt ECT kortaf en kribbig!

Iedere ronde cao-overleg tot nu toe kenmerkt zich tot ECT, die haar eigen voorstellen tot basis voor alles verheven heeft. Wat de vakbond vraagt dat niet in het straatje van ECT past, dan mogen we niet erover praten. We mogen het over de thema’s looptijd cao in relatie tot inkomensverbetering hebben, over V-rooster, over persoonlijk budget, een studie duurzame inzetbaarheid en de AOW. Alle andere voorstellen moeten maar van tafel gehaald worden vind ECT. Als de koers dan iets aangepast wordt aan tafel bijvoorbeeld, een kortere looptijd van de cao of een studie duurzame inzetbaarheid die anders is dan ECT bedacht had, dan blijkt er geen mandaat tot verder onderhandelen.

Duurzame inzetbaarheid
De vierde ronde hebben we voornamelijk gesproken over duurzame inzetbaarheid. Of we het eens kunnen worden over een opdrachtformulering voor een studie waarbij onderwerpen wel of niet sneller kunnen worden besproken. Voorbeelden zijn V rooster en C dienst / dagdienst in relatie tot E dienst, of ontwikkeling, of nulmeting via duurzame inzetbaarheidsindex et cetera. Alleen deze formulering al stuit op diverse problemen en lukt het ons niet erover eens te worden. Inhoudelijke inbreng met analyse van CNV Vakmensen werd niet op waarde geschat. CNV Vakmensen heeft nooit een studie voorgesteld maar wilde ECT tegemoet komen in een studie, maar dan wel ook een studie waarbij rekening wordt gehouden met CNV Vakmensen voorstellen voor de formulering maar daar bleek weinig ruimte voor. Het moet zoals ECT wil en anders wordt men kortaf en kribbig aan tafel. Wat ons betreft hoeft een studie niet! Voor wat betreft dit onderwerp ligt er bij de collega vakbond dat een en ander alleen kan in relatie tot een korte studie, die deel uitmaakt van het onderhandelingsresultaat, of bij een korte looptijd van de cao. Daarvoor heeft ECT geen mandaat.

ECT eist!
ECT eist: ECT wil best praten over de eigen benoemde ECT thema’s maar dan moeten de vele vakbondsvoorstellen verder van tafel! Dat is wat CNV Vakmensen de wereld op zijn kop! We gaan natuurlijk niet afgewogen cao-voorstellen van tafel halen om maar in de straat van ECT te blijven.

Je mag niet overal over praten tijdens het cao overleg!
Een voorbeeld, CNV Vakmensen heeft voorstellen gedaan om de toeslag te verhogen van TOD vervangend meewerkend voorman. Het gaat om een kleine groep mensen en dat moet maar van tafel, sterker nog dat mag van ECT geen punt van gesprek zijn. Zo ook de verbetering van de hoogspanningsvergoeding, ook dat mag geen punt van gesprek zijn. Een ander punt is dat CNV Vakmensen wil praten over de automatisering en robotisering. Wat doe je met oude functies, welke nieuwe komen er, hoe plaats je mensen op nieuwe functies, hoe ontwikkel je iedereen en school je iedereen. Volgens ECT is het geen thema voor de vakbond. Dat doen ze wel met de OR. (Noot CNV Vakmensen: net zoals ze arbeidsvoorwaarden buiten de cao om regelen en ECT’ers dat accepteren).

Loonsverhoging
Over loonsverhoging wil ECT niets zeggen, eerst cao-voorstellen van de vakbond van tafel halen dan een gesprek hierover. Al eerder vond ECT dat 2,5% boven APC veel te veel was. Heel Nederland schreeuwt om loonsverhogingen: politici, werkgevers en De Nederlandse Bank. Waar bedrijven positief draaien (en dat doet ECT) kan dat ook. Voor ECT echter nog geen enkele reden hier op in te gaan!

Dit wordt nog een heikel punt! Want CNV Vakmensen heeft niet de verwachting dat ECT ver zal meeveren met de loonsverhoging.

Hoe verder?
De vijfde en zesde onderhandelingsronde staan gepland op 19 en 20 oktober, dan zullen we zien of ECT mandaat genoeg heeft om op alle cao-voorstellen met een gedegen voorstel terug te komen. Een voorstel die allen recht doet ook kleine groepen mensen zoals de TOD. Als er al geen mandaat is op een korte looptijd voor de cao en korte looptijd van een door ECT zelf voorgesteld studie, dan voorspelt het nog niet veel goeds op de andere voorstellen!

Steun CNV Vakmensen
Steun ons in onze voorstellen want jij hebt invloed op het resultaat van onderhandelen! Laat het ons gerust per e-mail weten! Als je nog geen lid bent, word dan lid van CNV Vakmensen! Als je alles goed vindt wat ECT wil, laat dat dan ons ook weten!

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid