Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Damco - Nieuws

Sociaal plan Damco, hoe gaat het nu verder?

Maandag 14 oktober informeerden wij jullie over de hoofdlijnen van het sociaal plan. Uiteindelijk gingen de vakbondsleden unaniem akkoord: in totaal 8 leden van CNV Vakmensen en 22 leden van FNV Bondgenoten gaven hun instemming met de bereikte afspraken.

De definitieve vastlegging in teksten heeft nog wat ‘voeten en de aarde’ gehad. Maar uiteindelijk zijn we het in de loop van dinsdagmiddag definitief eens geworden.

Informatie

Met de bedrijfsleiding van Damco hebben we afgesproken dat alle relevante informatie over het sociaal plan en de reorganisatie op het intranet zal verschijnen. De loodsmedewerkers krijgen alles gewoon op schrift.

Om welke informatie gaat het dan:

 • De uitslag van de stemming, waardoor u zekerheid heeft over het sociaal plan.
 • De tekst van het sociaal plan;
 • De te vervullen nieuwe functies in het CSO.
 • De resultaten van de selectie gesprekken.
 • De ontwikkelingen rondom de reorganisatie (zoals sollicitatiegesprekken voor het management en de beschikbaarheid van een adviesbureau voor de oudere werknemer die mogelijk eerder met pensioen wil).
 • De samenstelling van de begeleidingscommissie en hoe die te bereiken is.
 • Uiteindelijk natuurlijk ook de invulling van het totale ‘plaatje’.

We gaan ervan uit dat al deze informatie daadwerkelijk ter beschikking komt. Maar heeft u twijfels of vragen, laat het ons en de ondernemingsraad (or) weten!

Best Man for the Job

De afgelopen week heeft de eerste ronde gesprekken plaatsgevonden. Dat betekent ook dat u mogelijk inmiddels de eerste duidelijkheid heeft over uw positie.

Bent u geplaatst: GEFELICITEERD! U blijft in dienst van DAMCO en behoudt al uw rechten. Voor de collega’s uit Amsterdam kan dat overigens betekenen dat ze als standplaats Rotterdam krijgen.

In principe is de verhuiskostenregeling uit het regelingenboek hierop van toepassing. Maar als de reistijd en reisafstand echt een probleem wordt, neem dan contact op met uw vakbond (of als niet georganiseerde met de or).

Niet of nog niet geplaatst, dan bent u nog steeds onzeker over uw toekomst en is het afwachten. Let wel op:

 • U moet een duidelijke motivatie krijgen waarom u niet de ‘Best Man for the Job’ bent.
 • Zo mogelijk (afhankelijk van de resterende vacatures) heeft u de gelegenheid voor een gesprek over een andere functie.
 • Bent u het niet eens met de gevolgde procedure en/of de motivatie voor uw afwijzing, wendt u dan tot de begeleidingscommissie.

Aan het eind van deze week moet voor de medewerkers met een vaste aanstelling duidelijk zijn wie wel en wie niet geplaatst is.

En er volgt een identiek vervolgtraject met de collega’s met een tijdelijk contract.

Niet geplaatst, dus boventallig

In dat geval heeft u recht op de begeleiding van het outplacementbureau. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, moet nog worden vastgelegd, maar dat moet de or doen.

Damco zal u ook een vaststellingsovereenkomst voorleggen. Hierin moet ondermeer staan:

 • Op welke datum de arbeidsovereenkomst ontbonden is (vanaf dat moment moet u recht hebben op WW).
 • Dat deze ontbinding niet aan u te verwijten valt, maar het gevolg is van een noodzakelijke reorganisatie.
 • Op welke vergoeding(en) u recht heeft.
 • Welke werkzaamheden eventueel nog van u verwacht worden.

Denk goed na voor u deze vaststellingsovereenkomst tekent. Leg deze ter controle voor aan CNV Vakmensen als u lid bent. Geen lid: een rechtsbijstandverzekering kan dit ook doen. Of raadpleeg een familielid, vriend of collega.

U bent niet verplicht deze overeenkomst te tekenen. Tekenen brengt uw WW-rechten niet in gevaar. Maar mocht u besluiten niet te tekenen, dan zal Damco via het UWV of de Kantonrechter om ontbinding vragen.

Als vakbondslid heeft u daarbij recht op onze juridische steun!

Tot slot

Een reorganisatie doet altijd pijn. Als CNV Vakmensen hebben we geprobeerd zoveel mogelijk zekerheid voor u en uw collega’s te regelen.

Een grotere groep leden als nu had ons zeker geholpen bij de onderhandelingen. Dus schrijf u als niet georganiseerde collega alsnog in. Heeft u nog vragen, mail deze dan aan: r.heins@cnvvakmensen.nl of richt u tot de or.

Succes en sterkte,

Robbim Heins, Vakgroepbestuurder
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid