Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao APMT Rotterdam - Nieuws

Stand van zaken APMTR en APM Maasvlakte 2

Eind 2016 zijn wij bezig geweest met de twee APMT-terminals over collegiale in- en uitleen. Hiertoe hebben wij voorstellen gedaan voor een vrijwillige, tijdelijke regeling.

Actueel
Op 16 januari hebben wij met APM Maasvlakte 2 aan tafel gezeten en zijn wij er op 1 punt niet uitgekomen. Alle andere punten zijn wij het eens geworden. Het punt dat niet lukt af te spreken is het aansluiten bij het ondertekende werkzekerheidsakkoord.

In- en uitleen
Collegiale in- en uitleen is daarin afgesproken om werkloosheid te voorkomen als oplossing voor mensen voor 1 januari 2015 in vast dienst. Leden hebben hier toen ook over gestemd en het werkzekerheidsakkoord goedgekeurd. Hieronder cursief/vet gemaakt is het punt waar APM Maasvlakte 2 NIET aan wilt meewerken.

Onderstaand de stand van zaken 

 APM Maasvlakte 2 Inleen

 1. De regeling loopt af op 30 juni 2017.
 2. De regeling is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van “piek en ziek” in de taken Terminal Trekker Chauffeur en Radioman Dek.
 3. Bij het uitlenen moet door APMTR voorrang worden gegeven aan werknemers die nog op de afspiegelingslijst van oktober 2013 staan en die nog geen aanbod hebben gekregen om over te stappen. Daarnaast mogen uitsluitend werknemers met een vast dienstverband op 1 januari 2015 bij APMTR (de doelgroep van het sectoraal werkzekerheidsakkoord) worden uitgeleend en daarmee dus ook door APMTMV2 worden ingeleend.
 4. Het gaat om maximaal 25 diensten per week.
 5. De inleen is op dienstenbasis.
 6. Uitbreiding van het aantal functies/taken waarvoor kan worden ingeleend kan uitsluitend met instemming van vakbonden en na advies OR APMT MVII.
 7. Op 19 juni 2017 vindt er een evaluatie van de tijdelijke regeling plaats, als onderdeel van regulier overleg tussen APMT MVII en de vakorganisaties. Dan wordt door partijen bepaald of de regeling al dan niet in gewijzigde vorm zal worden verlengd.
 8. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de volgende punten:
  -              de aantallen in-/uitgeleende werknemers per dag,
  -              de redenen voor het inlenen,
  -              de vervulde taken,
  -              de verdeling van de in-/uitleen over de week,
  -              de ontwikkeling in de inhuuraantallen bij andere partijen en
  -              een vergelijking van de inhuur met de inhuur in de tweede helft van 2016.
 9. Twee kaderleden van de vakbonden worden wekelijks geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van de regeling.  

APM Maasvlakte 2 zal zich verder intern beraden. 

Wij wachten dat beraad af en zijn beschikbaar voor overleg. 

Vragen of opmerkingen?
Laat het weten!

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 60 19 83

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid