Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao APMT Rotterdam - Nieuws

Informatie overleg APMTR / APM MV2 met vakbonden

Vandaag en de afgelopen weken hebben we tweemaal aan tafel gezeten met HR van APMTR en APM MV2 en gesproken over een aantal onderwerpen.

Gesproken is over: het formaliseren van een consignatieregeling Kerst en Jaarwisseling en het aan de cao toevoegen van de afspraken in het werkzekerheidsakkoord. Ook aanvullende wensen voor APMTR - het kopen van vrije dagen en een uitleenprotocol - en voor APM MV2 -  een inleenprotocol - zijn aan de orde gekomen.

Met betrekking tot de consignatieregeling is het een formaliseren van een in de praktijk eerder uitgevoerde regeling, op vrijwillige basis uit te voeren. Deze regeling kunnen we ter aanvulling op de cao aan de leden voorleggen. Omdat er bij APM MV2 nog een regeling voor IT jaarrond is hebben we gevraagd ons deze regeling ook toe te sturen om voor te leggen aan de leden. Dit heeft APM MV2 in overweging.

Met betrekking tot het toevoegen van het werkzekerheidsakkoord aan de cao waren we het snel eens, dat moeten we doen. Leden hebben daar ook hun instemming al voor verleend door akkoord te gaan met het werkzekerheidsakkoord. Wat betreft de aanvullende wensen van APMTR en APM MV2 wil men dat we de aanvullingen zoals zij deze aan de medewerkers hebben aangeboden in de cao zetten. Daarover hebben we nog wel wat vragen. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt zich dit met de afspraak in het werkzekerheidsakkoord ‘geen verdringing van vaste mensen van voor 1 januari 2015’; over hoeveel “extra” mensen hebben we het; enz.……. Deze vragen zijn nog niet beantwoord dus hiermee kunnen we nog even niet verder.

Met betrekking tot de inleen bij APM MV2 is voorgesteld alle bedrijven die al in de cao staan en de werkzekerheids-ondertekenaars op één hoop te gooien en, naar de wens van APM MV2, inhuur in te vullen van met als voorkeur ‘eigen volk eerst’. De mensen die dan mogen worden ingeleend moeten een contract hebben voor onbepaalde tijd. Wij hebben hier vragen over gesteld zoals: zouden we niet met alle partijen een uitleen / inleen afspraak moeten maken? Zouden we niet samen moeten afspreken welke inleenvolgorde er is? Zou het niet zo moeten zijn dat eerst mensen van voor 1 januari 2015 met een onbepaalde tijd moeten worden ingehuurd? Het antwoord was simpel NEE, geen volgorde, geen sectoraal overleg hierover. Nee, we kijken niet naar de datum 1 januari 2015. De vakbonden hebben aangegeven zich op dit standpunt nader te beraden!

Kopen van vrije dagen bij APMTR. We hebben een voorstel ontvangen voor het kopen van dagen en inmiddels hebben we ook wat rekenvoorbeelden ontvangen. We gaan er nog even zorgvuldig naar kijken en zullen aanvullende vragen aan APMTR stellen maar op zich moeten we er uit kunnen komen om dan een regeling voor te leggen aan leden.

Tot zover even in het kort een update van het overleg.

Vragen / opmerkingen?

Albert van Damme, Bestuurder CNV Vakmensen
a.vandamme@cnvvakmensen.nl 

Joost van der Lecq, Bestuurder FNV Havens
joostvanderlecq@fnv.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid