Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao APMT Rotterdam - Nieuws

Cao-overleg APMTR Maasvlakte II

Op 24 juni 2013 waren we weer uitgenodigd om cao-overleg te voeren met Maasvlakte II (MV II). 

De onderhandelingen zijn nog niet echt begonnen maar na aanlevering van de MV II directie van een concept cao-boekje konden we op 17 juni met de kaderleden de tekst vergelijken met onze inzet, het boekje van APMTR met eventueel een hoofdstuk wensen MV II. 

Op 24 juni zijn we gewoon de hele tekst van het concept cao-boekje doorgelopen en hebben bij ontbrekende en anders opgeschreven artikelen in de MV II cao ten opzichte van de APMTR cao gevraagd waarom ze ontbraken en waar ze anders opgeschreven waren waarom ze anders waren.

Maasvlakte II directie
De directie wil een eenvoudige cao. In deze cao kennen we geen onderscheid tussen Operationeel en Beambten, waardoor er keuzes worden gemaakt om op voorstellen te harmoniseren.

Daarbij wil men minder administratie en is er één TOP-prioriteit, dat is dat de operatie 24 uur 7 dagen in de week zonder stilstand kan draaien.

Volgens de directie wil men gewoon in goede onderhandeling tot een cao komen en zijn vele punten nader te bespreken en te wijzigen als we goede ideeën hebben.

CNV Vakmensen
We hebben vastgesteld dat de basis van het concept cao-boekje de APMTR cao is, maar dat er op een aantal punten een wat andere invulling voorgesteld wordt door MVII.

Een paar voorbeelden:

 • De functies en het loongebouw zijn anders, bijvoorbeeld minder functiejaren- stappen om op je eindsalaris te komen. Dit is best lastig vergelijkbaar, want je hebt inzicht nodig in APMTR-functies versus MV II functies en waar je met een functie in het loongebouw komt en waar je zat.
 • Met betrekking tot het loongebouw hebben we doorgevraagd hoe dit voorstel tot stand is gekomen en hoe MV II tot de diverse salarissen in de groepen is gekomen. Zo is er volgens MV II bijvoorbeeld gekeken naar salaris Beambten met 13e maand en extra 0,33% vakantiegeld om tot een salaris in het nieuwe loongebouw te komen maar ook naar de salarissen Operationeel.
 • De lengte dienstverbanddagen/leeftijdsdagen en 90% dagen worden anders ingevuld, bijvoorbeeld geen lengte dienstverbanddagen en leeftijdsdagen meer en 100% dagen maar dan vanaf een hogere leeftijd.
 • Met betrekking tot de pensioenen wil MV II naar een regeling voor iedereen hetzelfde. Dan moet je uitleggen, wat ons betreft, waarom je de pensioenregelingen van APMTR niet goed zou vinden en wat er goed is aan het MV II voorstel.
 • De leeftijds- en dienstjarendagen/90% dagen worden anders voorgesteld. De vraag ligt dan voor de hand waarom? Wat is er mis met hoe het in de APMTR cao staat.
 • CNV Vakmensen heeft op dit punt het idee geopperd om wellicht eens sociaal innovatief te denken als je nu toch aan een nieuwe cao begint om te kijken naar levensfasedagen, waarbij de waarde van alle dagen oude APMTR cao het uitgangspunt zijn voor een ombuiging zodat niet alle dagen aan het einde van je carrière maar verdeeld over alle levensfases komen.
 • MV II wil een prestatiebeloning. Als je de kantjes eraf loopt moet je gestraft kunnen worden en iemand die zich uit de naad werkt moet beloond kunnen worden.
 • Alle leidinggevenden moeten buiten de cao blijven.
 • MV II wil een urenbank, waarbij je per dag een kwartier langer gaat werken voor een betere draaiende overdracht van je werk. Daarvoor krijg je 7 dagen terug (op zich prima), maar die moet je dan wel opmaken als MV II dit zegt.
 • Et cetera.

Genoeg om het over te hebben of niet in het volgende cao-overleg aanstaande 5 september.

De tijd van rekken was duidelijk voorbij
De tijd van rekken was duidelijk voorbij. MV II heeft haar concept cao-voorstellen neergelegd, wij hebben veel opmerkingen/reacties gegeven en de MV II directie neemt alles mee en gaat er eens een paar nachtjes over slapen. Op de pensioenen wordt nader gestudeerd, over de functies en functie-indelingen komt komende periode duidelijkheid. En het vergelijken van functies wordt eind augustus in het convenants overleg gedaan.

De vakbonden
De vakbonden zullen een totaalpakket aan tegenvoorstellen doen door zelf ook een cao-tekst te gaan aanbieden voor het volgende overleg.

Nog veel water door de Maas
Er zal nog veel water door de Maas stromen alvorens we tot een resultaat komen. Maar goed, Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd.

Vragen?
Mail gerust naar ondergetekende via a.vandamme@cnvvakmensen.nl of bel naar de kaderleden Corina Hensen en Eric van Holst.

Albert van Damme,
Bestuurder

U bent MV II medewerker en nog geen lid van de vakbond? Dan wordt het tijd! Zorg dat u ook uw stem kan laten horen en laat uw cao niet iets van een ander zijn!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid