Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Update vakbondszaken APMT

Het collegiaal overleg op 3 januari jongstleden ligt alweer even achter ons. Inmiddels zijn er al weer een aantal overleggen voorbij met de directie(‘s) van APMT en is het weer tijd om jullie te voorzien van een update.

Inzet
Op 8 januari 2018 hebben we het gesprek voortgezet m.b.t. de procesmatige afspraken inzake transitie van collega’s van APMTR naar APMT MV II. Op 8 januari, 10 januari én 18 januari heeft het cao overleg APMTR plaatsgevonden. Deze overleggen zijn door de CNV onderhandelingsdelegaties gevoerd op basis van de ledenraadplegingen in het kader van de aflopende transitie-afspraken plus de aflopende cao’s én het collegiaal overleg op 3 januari. Voor de overeengekomen inzet bekijk de navolgende link naar de communicatie n.a.v. het collegiaal overleg. 

Status transitieafspraken
De ‘artikel 14’ discussie blijft een schaduw werpen over het overleg. De vraag blijft welke spelregels het UWV hanteert om te bepalen of er bij een reorganisatie bij één van de BV’s afgespiegeld moet worden over beide BV’s. Om hier meer zicht in te verkrijgen gaat CNV Vakmensen samen met FNV Havens eind deze maand met het UWV in gesprek. Doel van dit overleg is om meer inzicht te krijgen of bij een eventuele, nog niet geplande en voorziene, reorganisatie bij APMTR er enkel afgespiegeld dient te worden over APMTR of over APMTR en APMT MV II én welke organisationele kenmerken (samenwerking) hierop van invloed kan zijn. Ook zullen wij vragen of het wel of niet overeenkomen van transitieafspraken over de periode 2017-2019 tussen APMTR en APMT MV II van invloed is op een eventueel besluit van het UWV bij een eventuele boventalligheid bij APMTR.

Werkgelegenheidsgarantie en ontslagvergoeding
In de cao APMTR is een werkgelegenheidsgarantie afgesproken tot 1 juli 2020. Daarbij is ook in de cao de afspraak gemaakt dat wanneer voor die tijd toch banen komen te vervallen van werknemers in dienst voor 6 januari 2016 deze arbeidsovereenkomsten worden ontbonden met een ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule met een factor van 2. Wij hebben gevraagd in hoeverre dit geld beschikbaar is om deze afspraak in een ‘wat als’ scenario conform afspraak uit te voeren. Het antwoord is dat men dit geld nu voorradig heeft maar dat het geld niet apart is gezet. De afspraak is volgens jullie directie wel met goedkeuring van APM ‘Den Haag’ gemaakt máár APM ‘Den Haag’ wil volgens jullie werkgever niet zwart op wit toezeggen te gaan betalen wanneer APMTR dit niet zou kunnen.

De werknemers moet maar vertrouwen op haar werkgever (APMTR) die staat achter gemaakte afspraken en op APM ‘Den Haag’ dat deze er alles aan zou doen om gemaakte afspraken door een dochter gestand te laten plaatsvinden. Ofwel, er wordt beroep gedaan op dubbel vertrouwen.

Volgens jullie werkgever is er geen reden om dit niet te doen. Ten eerste omdat APM haar goede naam niet wil verdoezelen én ten tweede omdat zij verwachten dat APMTR gewoon aan haar verplichten kan voldoen. Daarnaast geldt volgens jullie werkgever het credo: ‘afspraak is afspraak’.

De onderhandelingsdelegatie wil graag dubbel vertrouwen maar wil graag dat APM ‘Den Haag’ op papier toevertrouwd haar verantwoordelijkheid te nemen in een scenario waar we niet vanuit willen gaan (reorganisatie of sluiting APMTR). Wij zullen daarom ook aandringen bij de verantwoordelijke van APM ‘Den Haag’ om met ons hierover in gesprek te gaan.

CAO APMTR
Naast bovengenoemde is er nog geen overeenstemming over de transitieafspraken. Dat maakt dat we nog niet tot een definitief cao onderhandelingsresultaat zijn gekomen. We zijn elkaar op de andere cao-punten wel genaderd maar er is pas sprake van overeenstemming als alle onderdelen zijn beklonken (én de leden daar uiteraard op het eind mee akkoord gaan). De punten waar we elkaar wel genaderd zijn gaan we maandag verder tekstueel uitwerken. Zodra we tekstueel overeenstemming hebben bereikt, ontvangen jullie ter informatie deze punten uit het resultaat in wording.

CAO APMT MVII
De onderhandelingen voor een nieuwe cao APMT MV II starten op woensdag 31 januari. Dan zal CNV Vakmensen ook haar voorstellen zoals vastgesteld door de kadergroep presenteren aan jullie werkgever. Jullie werkgever heeft te kennen geven dan ook te willen praten over de arbeidsvoorwaardelijke kant die kleeft aan de transitieafspraken van personeel dat (wellicht) over komt van APMTR. De directies van APMTR en APMT MV II zijn namelijk van mening dat enkel de directie van APMT MV II (en vakbonden) hier over gaan.

Kortom; de onderhandelingsdelegaties van het CNV zijn nog vol aan het werk. We zullen jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Vragen, op- en of aanmerkingen? Wij horen ze graag!

Mede namens de CNV-delegatieleden,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid