Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitkomst stemming APMTR

De stemming voor het onderhandelingsresultaat APMTR is gesloten. We hebben even gewacht met de bekendmaking van de uitslag in verband met de stemming bij FNV Havens die op 19 mei afliep.

De uitkomst
Voor APMTR is het resultaat van de stemming over het cao-onderhandelingsresultaat dat we een kleine meerderheid meer tegen stemmers hebben dan voor stemmers. Daarnaast geldt dat er voorbehouden zijn gemaakt bij het cao-onderhandelingsresultaat. Dus bij een stem voor is deze logischerwijze “voorwaardelijk”. 

Veel leden (55% van het ledenaantal) heeft GEEN stem uitgebracht en dus 45% wel. Dit is eigenlijk geen goede zaak (het aantal stemmers zou toch voor zo een belangrijke beslissing als de cao minstens rond de 65% á 70% moeten liggen) maar dit is wel democratie, je bepaalt zelf de koers!

Iedereen zal beseffen dat er in de komende periode meer betrokkenheid van leden zal moeten komen om (als je wilt dat er iets veranderd aan het cao resultaat ) mee te doen i.p.v. aan de zijlijn te staan kijken wat er gebeurt en later commentaar te geven dat het allemaal niet goed is!

Hoe nu verder?
CNV Vakmensen heeft de directie uitgenodigd voor overleg omdat we zo spoedig mogelijk aan tafel willen voor nader overleg over de uitkomst van de stemming. Op 28 mei zal dit overleg plaatsvinden. CNV Vakmensen staat immers altijd eerst voor overleg. 

Omdat wij als CNV Vakmensen van de leden inhoudelijke reacties hebben gekregen in de stemming kunnen we ook zo spoedig mogelijk aan tafel om e.e.a. inhoudelijk met de directie te bespreken. Dit is een groot voordeel want we hoeven nu niet extra ledenbijeenkomsten te houden. De hoofdlijnen van de reacties die er namens de leden voorliggen zijn nu bekend en wij danken de leden voor de input bij de stemming.

Kaderledenoverleg
Met de kaderleden hebben we het net opgehaald en de reacties die er liggen van de leden besproken. Niet iedere individuele reactie kan terug op tafel komen maar wel de hoofdlijn van reacties. Deze hoofdlijn van reacties van leden die tegen waren zijn:
Welke reacties zijn er op hoofdlijnen door de leden gegeven: 

APMTR

 1. De loonsverhoging is te mager en moet ingaan op 1 januari van 2018 en 2019.
 2. Het ouderenbeleid is onvoldoende ingevuld met een studie en in dat verlengde moet in ieder geval de Senioren Fit-Regeling beter worden.
 3. Voor mensen die een arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd op of na 06-01-2016 daarvoor moet ook factor 2 oude kantonrechtersformule gelden.
 4. De ziektekostenbijdrage zou ook moeten kunnen worden gegeven bij iedere verzekeraar waar een werknemer voor gekozen heeft.
 5. Transitie moet onderdeel zijn van de afspraken.

Voorbehouden
Er zou overleg moeten komen over zekerheidsstelling voor de schadeloosstelling. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 14 mei. (Hierbij waren aanwezig de heren Hartog, De Vries en Van der Wel (Head of Global Employee Relations)). Er was een goede sfeer en er bleek een begripvol oor over de onzekerheid die mensen voelen. De kaderleden konden uitgebreid je gevoel bespreken. 

Het uiteindelijke resultaat van het gesprek is dat de heer P. Hartog in een brief aan jullie als medewerkers nadere informatie zal verstrekken. Wij wachten deze brief af en zullen deze dan beoordelen. Daarnaast was er een voorbehoud dat er overeenstemming dient te worden bereikt over het verlengen Protocoltransitie en dat dit als Protocol onlosmakelijk onderdeel is van de Cao APMTR. M.b.t. dit voorbehoud is er een probleem, de leden bij APM Maasvlakte 2 hebben de transitie-afspraken afgewezen en voor de transitie hebben we vier partijen nodig. Wij zijn zeer benieuwd welk antwoord de directie op dit punt heeft. Ook deze voorbehouden en de stand van zaken liggen natuurlijk de 28e op tafel in het overleg. 

Nader overleg
Zoals eerder geschreven zullen we op 28 mei met de directie overleg voeren. Op basis van het resultaat van dit overleg / diverse komende overleggen zullen we je uiteraard via nieuwsbrieven op de hoogte houden en zodra nodig ledenbijeenkomsten houden ter informatie en gesprek. 

Ter informatie wanneer het overleg “onvoldoende” oplevert:
Deze ledenbijeenkomsten kunnen mogelijk omgezet worden in driekwart actie bijeenkomsten conform statuten en reglementen. Mits daar aanleiding toe is, mits leden nadrukkelijk laten weten dat er een collectief is en er dus voldoende leden ter vergadering aanwezig zijn etc. We gaan niet zomaar lichtzinnig driekwarten. 

Je wordt opgeroepen om met zijn allen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op deze ledenvergaderingen, want in een driekwart actiebijeenkomst telt alleen de stem van AANWEZIGE leden en er wordt schriftelijk tijdens de bijeenkomsten gestemd. E.e.a. in lijn met artikel 44 lid 1 van het huishoudelijk reglement van je vakbond. Tijdens de driekwartbijeenkomsten wordt ook een voorstel ultimatum besproken. 

Je kunt geen driekwart stem uitbrengen als je er niet bent en je kunt ook niemand voor je stem machtigen!

Wij hopen jullie met deze informatie voldoende van dienst te zijn geweest en rekenen op zoveel mogelijk je mening / solidariteit / collectiviteit / collegialiteit, want de mening van onze leden staat altijd centraal ook in de komende periode.

Vragen/opmerkingen?
Jullie weten ons te vinden!

Mede namens Corina Hensen en Berthus de Jong, 
Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid