Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Resultaat transitieprotocol APMTR naar APMT MVII

Recent hebben cao-partijen bij de cao voor werknemers in dienst bij APMTR een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Het cao-traject voor werknemers in dienst bij APMT MVII loopt nog. Onderdeel van beide onderhandelingsresultaten is het transitieprotocol.

Het transitieprotocol bestaat uit een aantal procesmatige afspraken én een aantal arbeidsvoorwaardelijke afspraken. In het procesmatige deel van het transitieprotocol zijn afspraken gemaakt voor wanneer er vacatures zijn bij APMT MVII. Afgesproken is dat deze bij voorkeur worden vervult door medewerkers in dienst van APMTR.

Interne doorstroom

Om gehoor te geven aan de wens tot interne doorstroom van collega’s in de functie van Terminal Assistant bij APMT MVII en de wens tot transitie naar APMT MVII door collega’s in dienst bij APMTR is de navolgende afspraak gemaakt. Vacatures tot Remote Crane Operator en Crane Operator bij APMT MVII zullen om en om vervuld worden door interne doorstroom vanuit APMT MVII of door transitie van medewerkers van APMTR naar APMT MVII.

Hoewel de transitieafspraken in nog te organiseren toelichtende vergaderingen door CNV Vakmensen nader zal worden uitgelegd wilde wij jullie dit deelresultaat niet onthouden. Het arbeidsvoorwaardelijke deel van de transitieafspraken zal nog volgen.

Protocol transitie proces

Zoals overeengekomen met jullie directie is het bijgevoegde document ‘protocol transitie proces' onderdeel van het cao-onderhandelingsresultaat van APMTR. Ervan uitgaande dat ook een cao-onderhandelingsresultaat wordt bereikt voor de cao van medewerkers in dienst bij APMT MVII zal dit document ook daar onderdeel zijn van het resultaat. De totaalpakketten zal CNV Vakmensen nog nader toelichten waarna leden hun stem kunnen uitbrengen.

Hopend jullie voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid