Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Hoofdlijnen ledenbijeenkomsten APMTR

Middels deze korte nieuwsbrief willen wij jullie op hoofdlijnen informeren over de ledenbijeenkomsten van afgelopen 18 september en het 4 partijen overleg van 30 september.

Leden bijeenkomsten afgelopen 18 september
Tijdens de ledenbijeenkomsten (ons koffie gesprek) hebben wij met elkaar gesproken over de mogelijke beëindiging van het huurcontract in 2025 van APMTR, de toekomst van de terminal APMTR, de mogelijke uitbreiding van APMT MVII, de geruchten over verkoop APMTR, de situatie rond de CER (Container Exchange Route) en de evaluatie en mogelijke wens tot voortzetting van het werkzekerheidsakkoord.

Onrustige tijden waar wij alert zullen zijn op alle ontwikkelingen. De directie heeft meerdere malen toegezegd dat wij geïnformeerd worden zodra er iets bekend is. Wij zullen als CNV Vakmensen aan tafel gaan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

We schaken op alle borden mee, want alles hangt met elkaar samen!

In elk scenario van de werkgroep scenario’s van de directie en OR zullen we betrokken worden zodra er een besluit is, maar uiteraard ook bij een verkoop!

Uw werkgelegenheid staat op één!

Zodra er iets bekend is zullen we zo spoedig mogelijk met jullie overleggen over onze inzet. Zoals jullie weten staan jullie altijd centraal voor CNV Vakmensen.

Nieuwe kaderleden en werkgroepen
Na het vertrek van Corina Hensen naar Prorail stond Berthus de Jong er alleen voor als kaderlid, dat is een slechte zaak! Gelukkig zijn er nu twee mensen opgestaan die Berthus terzijde willen staan. Bob Geeve en René Blok. Wij gaan hen snel inwerken en wij rekenen er op dat jullie akkoord zijn met hen als kaderlid. Wij hopen dat nog minstens twee andere leden zich willen aanmelden als kaderlid! Laat het horen als je dit wilt via e-mail a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Er zijn drie werkgroepen
Duurzame inzetbaarheid: hier zitten voor ons in Berthus de Jong en Bob Geeve
Ouderenbeleid: hier zitten voor ons in Berthus de Jong en René Blok
Service Handhaving: Berthus de Jong
Voor deze werkgroepen worden nu data gezocht om te starten.

4 partijen overleg 30 september
Tijdens dit overleg is het de bedoeling dat wij op basis van vastgestelde uitgangspunten (zie bijlage) overleg hebben over ontwikkelingen en werkgelegenheid. Niets nieuws t.o.v. vroeger…. gewoon goed overleg! De uitgangspunten zijn helaas nog niet ondertekend omdat de APMT Maasvlakte II directie, uit het niets, weigerde op 30 september te tekenen. Een slechte zaak, want over de uitgangspunten hebben wij meerdere keren overleg gevoerd ook met APMT MVII. Wij gaan ervan uit dat APMT MVII meewerkt en niet dwarsligt en gewoon gaat tekenen, want hier heeft niemand wat aan!

Een tweetal werkgroepen scenario’s
Rondom de APMTR scenario’s is niet meer te vertellen dan al op 26 juni door de werkgroep is gecommuniceerd. V.w.b. de APMT MVII werkgroep is aangegeven dat men in gesprek is, maar dat er niets te zeggen valt over wat men daar bespreekt.

Een tweetal advies aanvragen bij de OR’en over Duurzame Samenwerking
Dit zou gaan over vacature invulling. Beide OR’en zijn de advies aanvragen aan het bestuderen. Als vakbeweging kennen wij de inhoud van de advies aanvragen niet en zijn benieuwd wat er in staat en welke eventuele gevolgen dit voor jou heeft! Hier kunnen we alleen afwachten.

Rond de mogelijke verkoop van APMTR, verlenging huur terminal APMTR en uitbreiding APMT MVII was volgens de directies niets nader te vertellen. We zullen alert de ontwikkelingen volgen!

De volgende afspraak voor 4 partijenoverleg is op 2 december in de middag.

Vragen en/of opmerkingen: neem dan contact op.

Mede namens Paul ’t Hardt, Alex Wijnveldt en Danny Cobet,

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl


Bijlage

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid