Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Hoofdlijnen ledenbijeenkomsten APMT MVII

Middels deze korte nieuwsbrief willen wij jullie op hoofdlijnen informeren over de ledenbijeenkomsten van afgelopen 2 oktober en het 4 partijen overleg van 30 september.

Leden bijeenkomsten afgelopen 2 oktober
Tijdens de ledenbijeenkomsten (ons koffie gesprek) hebben wij met elkaar gesproken over de mogelijke uitbreiding van APMT MVII, mogelijke beëindiging van het huurcontract in 2025 APMTR, de geruchten over verkoop APMTR en de effecten al dan niet voor APMT MVII, de situatie rond de CER (Container Exchange Route) en de evaluatie en mogelijke wens tot voortzetting van het werkzekerheidsakkoord.

Reglement Senioren Fit Regeling
Wij hebben een reglement ontvangen en hebben ons eerste commentaar aan HR APMT MVII gestuurd. We hopen zo spoedig mogelijk het reglement af te hebben.

Wij zullen alert zijn op alle ontwikkelingen. We schaken op alle borden mee want alles hangt met elkaar samen! Als er iets gebeurt wat invloed kan hebben op APMT MVII zullen wij actief handelen!

Nieuwe kaderleden en werkgroepen
Er zijn nog drie kaderleden: Paul ’t Hardt, Alex Wijnveldt en Danny Cobet. Graag zouden wij in alle spillen een vertegenwoordiger hebben en roepen jullie op je aan te melden als kaderlid! Niet alleen roepen aan de zijlijn, graag vragen wij jullie actief ook mee te doen! Wij hopen dat nog minstens twee andere leden zich willen aanmelden als kaderlid! Laat het horen als je dit wilt via email a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Er is één werkgroep Ouderenbeleid: hier zitten voor ons Paul ’t Hardt en Alex Wijnveldt in. Deze werkgroep is 2 keer bij elkaar geweest maar kent nog niet echt voortgang.

4 partijen overleg 30 september
Tijdens dit overleg is het de bedoeling dat wij op basis van vastgestelde uitgangspunten (zie bijlage) overleg hebben over ontwikkelingen en werkgelegenheid. Niets nieuws t.o.v. vroeger…. gewoon goed overleg! De uitgangspunten zijn helaas nog niet ondertekend omdat de APMT Maasvlakte II directie, uit het niets, weigerde op 30 september te tekenen. Een slechte zaak, want over de uitgangspunten hebben wij meerdere keren overleg gevoerd ook met APMT MVII. Wij gaan ervan uit dat APMT MVII meewerkt en niet dwarsligt en gewoon gaat tekenen, want hier heeft niemand wat aan!

Een tweetal werkgroepen scenario’s (Afvaardiging directie en afvaardiging OR)
Rondom de APMTR scenario’s is niet meer te vertellen dan al op 26 juni door de werkgroep is gecommuniceerd. V.w.b. de APMT MVII werkgroep is aangegeven dat men in gesprek is, maar dat er niets te zeggen valt over wat men daar bespreekt.

Een tweetal advies aanvragen bij de OR’en over Duurzame Samenwerking
Dit zou gaan over vacature invulling. Beide OR’en zijn de advies aanvragen aan het bestuderen. Als vakbeweging kennen wij de inhoud van de advies aanvragen niet en zijn benieuwd wat er in staat en welke eventuele gevolgen dit voor jou heeft! Hier kunnen we alleen afwachten.

Rond de mogelijke verkoop van APMTR, verlenging huur terminal APMTR en uitbreiding APMT MVII was volgens de directies niets nader te vertellen. We zullen alert de ontwikkelingen volgen!

De volgende afspraak voor 4 partijenoverleg is op 2 december in de middag.

Vragen en/of opmerkingen: neem dan contact op.

Mede namens Paul ’t Hardt, Alex Wijnveldt en Danny Cobet,

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl


Bijlage

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid