Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-voorstellen 2018-2019 CNV Vakmensen voor APMTR

Op 24 september is er een tweede overleg geweest met de directie van APMTR m.b.t. jouw cao. Het eerste cao-overleg was op 28 mei n.a.v. jouw afwijzing van het cao-onderhandelingsresultaat.

Er waren diverse redenen waarom leden bij APMTR het cao onderhandelingsresultaat hebben afgewezen. Enerzijds vanwege de niet voldoende ingevulde voorbehouden en anderzijds dat simpelweg een aantal cao wensen onvoldoende waren ingevuld.

In het onderhandelingsresultaat van januari 2018 stonden een tweetal voorbehouden van vakorganisaties:

1) De vakorganisaties hebben aangegeven overleg te willen voeren met de aandeelhouder van APMTR over een zekerheidstelling voor de schadeloosstelling bij mogelijk ontslag wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen in de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 14 mei 2018 en heeft geleid tot een brief van de Managing Director d.d. 30 mei 2018. De inhoud van de brief is geen zekerheidsstelling maar een bericht over het vertrouwen in de goede naam en eer van het bedrijf ofwel goed werkgeverschap.

Dit wordt als onvoldoende zekerheid ervaren door onze leden en leidt tot een stevigere opstelling in de lengte van de werkzekerheid en KR formule factor 2 die we willen afspreken.

2) De vakorganisaties hebben aangegeven dat er overeenstemming dient te worden bereikt over het verlengen van het Protocol Transitie APMTR-APMT MVII en dat dit Protocol onlosmakelijk onderdeel is van de cao APMTR.

De leden wezen het onderhandelingsresultaat van een nieuw transitie protocol af op het punt van dat men eerst wil dat oude afspraken worden nagekomen. Te weten ongeveer 34 mensen die op de afspiegellijst staan (BKM) dat deze eerst een aanbod krijgen als RCO. Verder konden APMTR-leden leven met de nieuwe afspraken. Bij APM Maasvlakte II wezen leden het resultaat van onderhandelen af vanwege het opnemen van transitieafspraken in het resultaat.

APMT is van mening dat het oude transitieprotocol nog van kracht is nu er geen nieuwe is overeengekomen. Maar dat het lastig uitvoerbaar is omdat wensen van medewerkers bij APMTR linea recta staan tegenover wensen van medewerkers bij APM Maasvlakte II. Wat ons betreft heeft de directie ons niet nodig op dit punt. De directie van een bedrijf gaat erover wie hij aanneemt op welke positie. Dus gewoon verantwoordelijkheid nemen als directie en posities bij APM Maasvlakte II invullen. En wat ons betreft vanuit het oogpunt van APMTR leden met mensen van APMTR beginnende bij de groep die nog geen aanbod heeft gehad. Brugkraan Machinisten die nog op de afspiegellijst staan op de vacatures RCO.

Nu het er op lijkt dat er geen afspraken kunnen komen leidt dit tot een stevigere opstelling in de lengte van de werkzekerheid en KR formule factor 2 die we willen afspreken.

Onderhandelingen met OR APM Maasvlakte II. Er is door de OR een advies gegeven over de bemensing van nieuwe kranen. Er is nog geen directie besluit op dat advies. Wel ligt er een compromis voorstel bij de OR APM Maasvlakte II. Maar als vakbond staan wij daarbuiten! Het is nu even een zaak tussen de OR daar en de directie.

Andere punten uit het overleg en vervolg

Reeds op 28 mei hebben wij bij APMTR onze wensen neergelegd. De directie van APMTR had op 24 september nog geen antwoord behalve: wij gaan kijken of e.e.a. binnen het mandaat past en/of wij eventueel meer mandaat nodig hebben. Dus na ruim drie maanden wilde de directie nog niet ingaan op jullie wensen. Op 31 oktober wordt het cao-overleg voortgezet.

Wij hebben aangegeven dat wij onze tekst- en wijzigingsvoorstellen zouden opsturen en delen dit uiteraard hierbij met jullie als leden. Zie bijlage voor onze inzet. Bij de inzet is rekening gehouden met de wensen van onze leden bij de eerdere afwijzing van het onderhandelingsresultaat.

Vragen/opmerkingen?

We horen het graag.

Namens de kaderleden Corina Hensen en Berthus de Jong,
Albert van Damme
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen 
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid