Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg APMTR van start gegaan

Op 21 november is het cao-overleg met APMTR van start gegaan. CNV Vakmensen heeft vooraf uitgebreid leden en niet leden geraadpleegd om een maximaal draagvlak te krijgen voor jullie cao-voorstellen. De leden hebben de cao-voorstellen inmiddels ontvangen.

Onze inzet is om met vertrouwen, samen werken, verbinden en gesprek tot een onderhandelingsresultaat te komen. De voorstellen zijn gedegen voorbereid en we hebben argumenten waarom we een en ander willen.

De eerste centrale vraag?

CNV Vakmensen probeert al een tijdje tot overleg te komen over verlenging/aanpassing van het transitie protocol en het wat ons betreft bijbehorende arbeidsvoorwaarden protocol. Tot op heden wilde APMTR/APM Maasvlakte 2 dit vooruit schuiven tot na de onderhandelingen voor de beide cao’s.

Tijdens de 1e ronde cao-overleg hebben wij de directie van APMTR duidelijk gemaakt dat wij dit punt zo belangrijk vinden dat we dit zo snel mogelijk willen bespreken en wat ons betreft tijdens de cao-overleggen of tussentijds! Onze collega vakbond FNV Havens zit precies zo in het overleg en dat is goed om te weten. Samenwerken is een prima zaak! We hebben diverse data-voorstellen gedaan en APMTR zal contact leggen met APM Maasvlakte 2 om zo spoedig mogelijk een overleg te plannen.

Eerlijkheidshalve moeten we wel de verwachtingen wat temperen, de directie van APMTR denkt aan korte termijn afspraken en wil dat de arbeidsvoorwaarden discussie met APM Maasvlakte 2 plaatsvind. CNV Vakmensen wil zowel voor de korte als de lange termijn afspraken maken en ook gezamenlijk kijken naar de te maken arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Maar goed niets nieuws onder de zon: partijen kiezen hun eigen uitgangspunten en in gesprek zullen we moeten zien welke afspraken er te maken zijn.

Cao-voorstellen CNV Vakmensen

We hebben onze voorstellen uitgebreid toegelicht en onze voorstellenbrief overhandigd. We zullen wat ons betreft ongetwijfeld in een volgende ronde cao-overleg de voorstellen verder bespreken en horen van APMTR wat ze van jullie voorstellen vinden.

APMTR voorstel

Ook APMTR heeft een voorstel gedaan. Wat APMTR betreft sluiten we een cao tot en met 30 juni 2020 met een passende verantwoorde loonontwikkeling. Een verhoging van de pensioen richtleeftijd in verband met fiscale kaders en voortzetten van periodiek overleg.

Cao verdere overleg data

Op 4 en 12 december staat er weer nieuw cao-overleg gepland.

Vragen/opmerkingen?

Laat het weten aan de onderhandelingsdelegatie, Berthus de Jong, Corina Hensen en ondergetekende.

Albert van Damme
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51601983 of a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid