Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werken bij de Groothandel in Levensmiddelen

Het einde van het jaar is voor jouw vakbond een mooi moment om even de balans op te maken. Ook in deze sector is best wel wat gebeurd en deze nieuwsbrief is dan ook bedoeld om actueel met elkaar het nieuwe jaar in te gaan.

Nieuwe cao
In de maand mei kwam een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao tot stand. Een cao met een looptijd tot 1 juli 2017. Leden stemden in met de afspraken voor die nieuwe cao en dat betekende bijvoorbeeld dat je nu (in december) mocht rekenen op een eenmalige uitkering van 0,5% op basis van je maandloon van december en naar rato van het aantal maanden dat je in 2016 in dienst was. Heeft iedereen dit bedrag ontvangen?

Neen, helaas. Enkele (grote) bedrijven konden het deze maand niet rond te krijgen. Het “excuus” is dat ze de berekening pas goed kunnen doen als de maand voorbij is. Medewerkers in die bedrijven krijgen die uitkering dus pas in januari 2017; tegen de afspraken in en erg vervelend. Dat hebben we die werkgevers ook laten weten. De les die wíj hebben geleerd is dat we bij toekomstige afspraken als deze de maand november als “rekenmaand” zullen vastleggen zodat er wél in december kan worden uitgekeerd.

In ieder geval zal het loon vanaf februari met 1% stijgen. Daar valt niets aan te (her)rekenen!

Een cao van déze tijd
We hadden ook de werkgevers afgesproken dat we zouden kijken naar de toekomst van deze cao, ook al omdat we op arbeidsvoorwaardelijk gebied toenadering zoeken tot de cao van de Groothandel in Horecaproducten. Dat is voor een (klein) deel al gelukt maar dat kan wel breder worden. Waarom zou je immers op arbeidsvoorwaarden concurreren in twee sterk vergelijkbare sectoren? Het gaat in 2017 weer aan de orde komen.

Ondertussen is er op landelijk niveau al veel gebeurd om het derde WW-jaar te “repareren” en de verwachting is dat het ook echt gaat lukken. De puntje moeten nog op de i worden gezet maar het lijkt er op dat men er uit is. Als werkgevers in deze sector er aan willen meewerken (en waarom zouden ze niet?) kan dat straks in de nieuwe cao worden meegenomen.

Onlangs zijn we ook begonnen met het project “duurzame inzetbaarheid”. Dat is een breed begrip maar het komt er op neer dat we met de werkgevers aan de slag gaan om iedere werknemer zo goed en vitaal mogelijk aan het werk te houden, ongeacht leeftijd. We willen jou daarin natuurlijk meenemen. Begin 2017 ontvang je daarover meer informatie!

Pensioen
2016 was geen best jaar voor het pensioenfonds. Dat gold trouwens voor de meeste andere pensioenfondsen in Nederland maar je kijkt toch vooral naar je eigen pensioen. En hoewel CNV Vakmensen een versobering van de regeling of premiestijging niet wenst, hebben we toch ingestemd met het advies van het bestuur van het pensioenfonds én de pensioencommissie om de premie met ingang van 1 januari 2017 iets te verhogen naar 25,7% van de pensioengrondslagensom. Dat is een verhoging van een half procent en kost je (afhankelijk van je inkomen) enkele euro’s bruto per maand. Het is niet leuk maar daarmee houden we wel het pensioen op het niveau dat we minimaal willen en ook al is vastgelegd. Het lijkt er overigens wel op dat het dankzij de aantrekkende economie beter gaat. Als dat herstel doorzet komt het fonds sneller uit de problemen en dat is natuurlijk gunstig voor alle deelnemers! Het pensioenfonds zal hierover ook nog met informatie komen.

2017
Halverwege het jaar verloopt deze cao en zullen we weer gaan onderhandelen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Werkgevers willen steeds vaker meer flexibel ingestelde werknemers en daar zullen ze – naar we verwachten - hun voorstellen op baseren. Meest gebruikte argument is de 24-uurs economie en de toegenomen vraag om service op elk moment van de dag. Maar wat mag die grotere mate van flexibiliteit kosten?

We gaan het zien maar in ieder geval kan je rekenen op informatie van jouw bond en zal je worden gevraagd mee te denken over jouw toekomstige arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetmogelijkheden in deze sector.

Vragen?
Als je vragen hebt over de inhoud van deze nieuwsbrief kun je die aan Arie Kasper stellen, de bestuurder/onderhandelaar in deze sector. Doe dit dan bij voorkeur via email: a.kasper@cnvvakmensen.nl.

CNV Vakmensen wenst je een fijne jaarwisseling en een prima 2017!

Arie Kasper
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid