Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Vakbonden verlaten cao-overleg Techn. Groothandel

Maandag 9 december jl. voerde CNV Vakmensen overleg met de werkgevers in de Technische Groothandel. Er lag eindelijk een voorstellenbrief van de werkgevers maar de meeste punten gaven ons geen aanleiding om verder te praten. Met de delegaties van FNV en De Unie hebben we het overleg verlaten.

Formeel overleg:

Het overleg van 9 december jl. was bedoeld om tot overeenstemming te komen. Daarom was het ook een formeel overleg omdat je nu eenmaal alleen in een formele setting besluiten kunt nemen.

Maar na bijna een jaar lang touwtrekken over nieuwe arbeidsvoorwaarden lijkt dit allemaal voor niets te zijn geweest. Aan het begin van het overleg stelde de werkgeversvoorzitter dat alle punten uit de voorstellenbrief bespreekbaar waren zolang het doel maar werd bereikt. Hij bedoelde daarmee dat het bespreekbaar was langs welke weg die doelen worden bereikt maar de uitkomst moest wel datgene zijn wat zij hadden beoogd. Gelet op deze houding van de werkgevers konden we niet anders dan weglopen van de overlegtafel. Daarvoor gaven o.i. de voorstellen van de werkgevers (WTG) alle aanleiding.

Vertrek:

Wanneer je als werkgeversdelegatie dit standpunt inneemt is er niet meer te onderhandelen. Helaas, want CNV Vakmensen vertrekt heus niet lichtvaardig. We vragen ons af of de werkgevers het afgelopen jaar niet hebben gehoord en gezien hoe de vakbonden hebben gereageerd op eerdere voorstellen maar zelf ook meerdere verbeterpunten voor de cao Technische Groothandel hebben ingebracht. Moeilijk bespreekbare onderwerpen zijn de revue gepasseerd en werkgevers weten heel goed hoe de vakbonden er over denken. CNV Vakmensen wil (het totaal aan) arbeidsvoorwaarden niet verslechteren en als er al onderwerpen zijn waar werknemers zouden moeten inschikken, moet daar een nette compensatie tegenover zodat er tenminste sprake kan zijn van balans. Afijn, daar is naar ons inzicht nu geen sprake meer van.
De voorstellen van de werkgevers zijn bijgevoegd. Misschien zie jij wel een balans in geven en nemen?

Voorstellenbrief, enkele belangrijke onderdelen:

Looptijd en loon: De brief begint met de looptijd en de loonsverhoging. Als je alle getallen in procenten optelt kom je tot 9% en dat lijkt heel redelijk. Maar vergis je niet, het gaat om een looptijd van 4 jaar en de loonsverhogingen worden in stapjes gegeven. Komt bij dat men het jaar 2019 qua loonontwikkeling kennelijk al is vergeten.

Onregelmatigheid en toeslagen: Er wordt gesproken over vergaande wijzigingen voor de dagspiegel, onregelmatig werk en de toeslagen. Volgens dit voorstel verdwijnt een belangrijk deel daarvan op den duur geheel.

Duurzame inzetbaarheid: Werkgevers willen op dit onderwerp een stap vooruit maken door alle medewerkers jaarlijks een individueel budget toe te kennen waarmee men in het kader van die inzetbaarheid verschillende zaken kan bekostigen. Dat lijkt geen slecht voorstel maar het gaat voor een groot deel wel ten koste van het seniorenverlof.

Pensioenregeling: CNV Vakmensen streeft naar een goede pensioenregeling en in deze sector is dat onvoldoende geregeld. Het gaat om een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde en hoewel werkgevers eerder dit jaar leken mee te willen werken aan een onderzoek naar de totstandkoming van een bedrijfstakpensioen, is de achterban van de WTG daar nu anders over gaan denken. Het hoeft niet meer voor ze....

Vakbondscontributie: Nog niet heel lang geleden hebben we in de cao opgenomen dat de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk kan worden verrekend met je salaris. Leden van de vakbonden dragen met hun lidmaatschap bij aan de totstandkoming en onderhoud van deze arbeidsvoorwaarden die notabene voor alle werknemers van kracht zijn en je het daarmee voor de werkgevers ook makkelijker maakt. Mogen zij dan gebruik kunnen maken van deze fiscale mogelijkheid? Als het aan de werkgevers ligt niet meer. In één van hun laatste voorstellen stellen ze dat dit niet meer kan omdat het een bevoordeling is van die leden van de vakbonden.

Hoe nu verder?

Door de overlegtafel te verlaten hebben de vakbonden aangegeven het gesprek over deze voorstellen onmiddellijk te willen beëindigen. Het staat te ver van ons af en we zien geen kans om hierover een akkoord te sluiten. We hebben werkgevers opgeroepen er nog eens goed over na te denken en zich ook te realiseren dat met acceptatie van deze voorstellen alleen maar wordt ingeleverd op de arbeidsvoorwaarden.

AVV blijft in gesprek: Voor het eerst en met acceptatie van de werkgevers heeft het Alternatief Voor Vakbond aan deze reeks onderhandelingen deelgenomen. De delegatie van deze vereniging wil als enige het gesprek met de werkgevers voortzetten omdat zij daarvoor wel aanknopingspunten zien. De vakbonden waren uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn() Waartoe dit moet leiden is onduidelijk maar volgens de wet kan ook een vereniging als deze zelfstandig cao’s afsluiten met werkgevers.

Actie voeren? CNV Vakmensen gaat dat niet uit de weg maar wil wel beslagen ten ijs komen. Daarvoor willen we eerst de reacties van de leden op dit nieuws horen en we zullen ons op basis daarvan gaan beraden op het voeren van acties welke mogelijk vroeg in het nieuwe jaar zullen plaatsvinden. FNV heeft de werkgevers al een ultimatum gesteld.

Reageer:

De voorstellenbrief van de werkgevers is als bijlage toegevoegd. Lees die door en reageer alsjeblieft. Jouw reactie kan je via de email rechtstreeks aan de onderhandelaar van CNV Vakmensen sturen. Maar stuur deze nieuwsbrief ook door aan je collega’s, of print het uit en laat het lezen. Als je dat wilt kunnen wij ook geprinte nieuwsbrieven naar je toesturen. Dan kan je ze uitdelen op het werk. We willen dat alle werknemers dit bericht kunnen lezen zodat iedereen weet hoe de werkgevers de inzet van het personeel bepalen en wat zij daar tegenover zetten. En als het nog niet helder was dat het lid zijn van CNV Vakmensen belangrijk is, wat moet er dan nog meer gebeuren???

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid