Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Update Daily Fresh Food

We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus grijpt diep in op ons dagelijks leven en we maken ons zorgen over onze eigen gezondheid en die van anderen.

De drastische maar noodzakelijke maatregelen om het virus af te remmen, hebben grote gevolgen voor ons persoonlijk leven en grote sociale en economische gevolgen. Veel bedrijven, en daarmee ook jullie als leden, ondervinden aan den lijve de gevolgen. Dat zorgt voor veel onzekerheid en vragen. Waar we kunnen, helpen we onze leden met informatie, advies en bijstand. Jullie werkgever heeft onlangs een brief naar jullie gestuurd in verband met het coronavirus. Goed dat jullie werkgever, in overleg met de ondernemingsraad, hierover communiceert. Probeer de coronarichtlijnen na te leven. Het is vaak lastig om de anderhalve meter afstand tot elkaar toe te passen tijdens jullie werk. Ik ga ervan uit dat jullie werkgever – voor zover mogelijk - maatregelen neemt.
Op onze website www.cnvvakmensen.nl staan veel gestelde vragen over de impact van corona op werk en inkomen.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor je werk bij Daily Fresh Food. Meerdere leden hebben afgelopen weken contact gezocht met CNV Vakmensen, bijvoorbeeld over het toepassen van de cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (FGL).
De cao FGL loopt op 1 juli aanstaande af en mijn collega Arie Kasper is onderhandelaar.
Alles over jullie cao kun je lezen via www.jeachterban.nl/groothandels
Klik vervolgens door op de link onder Cao-traject: Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen

Met betrekking tot het dispensatieverzoek pensioenregeling DFF (lees: toestemming om een eigen pensioenvoorziening te regelen voor je werknemers à DFF heeft de pensioenregeling ondergebracht bij AEGON Levensverzekeringen) vindt er op dit moment een onderzoek plaats door de afdeling Handhaving van het AZL.
Het AZL is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen.
Dit betekent dat jullie AEGON pensioenregeling minimaal gelijk of beter dient te zijn dan de verplichtstelling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Meteen als ik daar meer duidelijkheid over ontvang van het AZL stuur ik jullie een nieuwsbrief. Afhankelijk van de coronamaatregelen organiseer ik hierover een voorlichtingsbijeenkomst voor de leden van CNV Vakmensen.

De nieuwe ondernemingsraad is gestart en ik feliciteer de leden van de jullie OR met hun benoeming. Daar waar nodig ondersteun ik de OR, waarbij ik nadrukkelijk opmerk dat zij verantwoordelijk zijn voor de medezeggenschap. Individuele kwesties (bijvoorbeeld een meningsverschil met je werkgever over toepasselijkheid van de cao) dien je te melden bij je vakbond. Vakbond CNV Vakmensen is verantwoordelijk voor primaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld jullie cao) en jullie OR is verantwoordelijk voor secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals omschreven in de Wet op de Ondernemings Raden, de WOR).

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan kun je mij mailen via onderstaand mailadres.

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Je kunt ook online vragen stellen en meepraten over jouw werk en de cao FGL. Ga daarvoor naar ons online platform www.jeachterban.nl/groothandels
Daar ontmoet je leden en niet-leden en wij proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid