Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Resultaat onderhandelingen Grh. in Levensmiddelen

Het heeft lang geduurd maar CNV Vakmensen is er in geslaagd met de GIL-werkgevers een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de medewerkers van een Groothandel in Levensmiddelen af te sluiten. Het is nu aan de leden om daarover hun stem uit te brengen.

Verloop van het overleg:
Het duurde allemaal erg lang, zeker als je beseft dat we er in november al bijna uit waren. We hebben m.n. de laatste maanden forse discussies gevoerd over de toepassing van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, afgekort de WAB.
Die wet is op 1 januari jl in werking getreden en moet er o.m. voor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nemen. De wet regelt ook dat vaste contracten iets minder vast worden (meer mogelijkheden voor ontslag) maar flexibele contracten worden iets vaster.

De GIL-werkgevers wilden optimaal gebruik maken van de uitzonderingen die de wet biedt maar naar onze mening ontbrak juist toen de balans omdat er niets voor terug kwam. Zie daar de discussie. Uiteindelijk hebben de werkgevers hun belangrijkste wensen teruggenomen en kon er een onderhandelingsresultaat worden bereikt.

Enkele belangrijke afspraken uit het onderhandelingsresultaat:
We hebben belangrijke afspraken weten te maken op het gebied van het zgn. generatiepact (80-90-100 regeling is verruimd) maar ook in mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling. In de baas z’n tijd kan je nu gedurende een halve dag zelf zien en meemaken wat deelname aan een leermodule voor jou betekent. Daarnaast zijn enkele projecten op het gebied van “zeggenschap en flexibilisering”, “financieel fit” en “expeditie fit” voortgezet.

Loon en looptijd:
Het loon wordt per 1 februari 2020 met 2,80 % verhoogd. Dat zal pas in de maand maart merkbaar worden maar met terugwerkende kracht zal de loonsverhoging ook over de maand februari worden uitgekeerd.

De looptijd voor deze cao is tot 1 juli 2020. Mede door de voortdurende problematiek rond het pensioen is het niet zo verstandig om een heel lang durende looptijd af te spreken en bovendien zijn er thema’s waar we graag met de werkgevers over van gedachten blijven wisselen.

Jij mag het zeggen!
Is er voldoende bereikt of juist niet? Jij mag het zeggen. Het onderhandelingsresultaat is bijgevoegd. Je kunt daarover je stem uitbrengen door een mail te sturen aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl  Je mag ook bellen naar 06-13208402. Je hebt hiervoor de tijd tot 21 februari a.s.
Maak gebruik van je stemrecht!

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kan je ook terecht bij Arie Kasper, maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid