Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg Groothandel in Groente en Fruit in impasse

Onlangs heeft er opnieuw cao-overleg plaatsgevonden. We komen met de werkgevers geen steek verder. Hieronder de samenvatting van het overleg en een korte update over het pensioenfonds in deze sector.

Akkoord voor nieuwe cao nog ver weg door ploegendiensten
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld bleek dat een aantal werkgevers eigenlijk in ploegen willen gaan werken. Maar dan moet er veel veranderen in de cao, omdat deze hier niet voor geschreven is. Wij snappen dat bedrijven deze kant op ontwikkelen, maar dan moeten wat ons betreft (normale) randvoorwaarden gesteld worden. Hierop is een impasse ontstaan.
Lees het totale verslag over de cao onderhandelingen op www.jeachterban.nl/groothandels >

Intentieverklaringen over toekomst pensioenfonds getekend door partijen
Het pensioenfonds voor deze sector (AGH) kan niet op dezelfde wijze worden voortgezet. Dit betekent dat de rechten van de deelnemers aan het fonds moeten worden overgedragen naar een fonds waar de rechten worden gewaarborgd en de aanspraken zo mogelijk worden verbeterd. CNV Vakmensen is hier nauw bij betrokken.

Voor ons was aanvankelijk het pensioenfonds van de sector Landbouw het meest voor de hand liggend maar de werkgevers wilden juist naar pensioenfonds PGB. Er zijn onderzoeken verricht om de juiste en daarmee meest verantwoorde keuze voor een nieuw fonds te maken. Het gaat tenslotte om veel geld en afspraken voor de lange termijn. Uit die onderzoeken, na een toezegging van De Nederlandse Bank en alle voors en tegens op een rij gezet te hebben, kwam PGB er als meest logische keuze uit.

Daarom hebben de gezamenlijke vakorganisaties de werkgevers laten weten akkoord te gaan met een overgang naar PGB onder de volgende voorwaarden:

  • Zowel de huidige deelnemers als de opgebouwde rechten kunnen definitief overgaan naar PGB (definitief besluit daarover zal pas in december vallen)
  • Er wordt door de werkgevers een begin gemaakt met het verbeteren van de pensioenregeling. In eerste instantie bereiken we dat door verlaging van de franchise. Hierdoor kunnen mensen over een groter deel van hun salaris pensioen opbouwen en daarmee dus ook een hoger pensioen bereiken.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst en wordt gekeken hoe de zeggenschap van werkgevers en werknemers in dit nieuwe fonds geregeld kan worden. CNV Vakmensen wil namens haar leden ook in dat nieuwe fonds meepraten en meebeslissen. Het blijft dus nog even spannend en druk in dit dossier.
Het pensioenfonds zal je uiteraard ook zelf op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Bijdrage van CNV Vakmensen
CNV Vakmensen bestaat 125 jaar. Via vakbonden wilden werknemers al meer dan een eeuw geleden opkomen voor hun belangen en dat bleek succesvol. Zo zijn de achturige werkdag, de 40-urige werkweek, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) maar enkele verworvenheden welke we nu zo gewoon vinden, maar in hoofdzaak zijn te danken aan de inzet van vakbonden. En werken aan verbetering van de positie van de werknemers doen we nog steeds. Ook de benoemde onderwerpen voor deze sector zijn heus niet vanzelf tot stand gekomen. Het lukt niet altijd maar als je het niet aan de orde stelt…

Ter gelegenheid van het jubileum is een extra dikke jubileumeditie van ons ledenmagazine verschenen waarin veel (bekende) Nederlanders aan het woord komen. Zij spreken over hun werk, problemen en zorgen welke zij ervaren maar ook de voldoening van het hebben van werk, betaald of onbetaald als vrijwilliger. Het zal veel herkenning geven en de moeite van het lezen meer dan waard.

Vragen/opmerkingen?
Misschien heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief wat vragen of opmerkingen. Je kunt hiervoor bij mij terecht. Ik ben bereikbaar via onderstaande gegevens.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet-leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Arie Kasper
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 13 20 84 02
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid