Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg cao Grh. in Levensmiddelen verloopt stroef

Vandaag vond er weer overleg plaats met de GIL werkgevers. Dit overleg ging over de mantel-cao waarin afspraken over de loonontwikkeling, het pensioen en de werkingssfeer zijn opgenomen. We zitten nu nog in de fase van het onderhandelen voor een loonsverhoging en looptijd en dat verloopt stroef.

Wat vinden wij belangrijk? CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat iedereen profiteert van de bloeiende economie en dat daar het inkomen naar is. Een eerlijke en rechtvaardige positie van werkenden en mensen die op zoek zijn naar werk. Dat de cao goed wordt nageleefd, meer mensen voor een vaste baan in aanmerking komen, de roosters binnen de afspraken van de cao worden opgesteld, arbeidsomstandigheden worden geoptimaliseerd enz. enz.

Zoals je weet hebben we 4,5% aan loonruimte gevraagd. Onder loonruimte vallen –behalve de loonsverhoging- ook  andere arbeidsvoorwaarden welke geld kosten. Denk maar aan pensioen, de bekostiging van cursussen en andere duurzame inzetbaarheidsplannen. Mensen denken bij cao-onderhandelingen vaak alleen aan loonsverhoging maar het gaat dus om veel meer en dat moet ook ergens van worden betaald. Dat noemen we de loonruimte. 

Aan die andere arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zijn we niet begonnen omdat dit overleg juist was bedoeld om alleen de loonsverhoging en looptijd af te spreken. Werkgevers wilden dat ineens omdraaien. De onderhandeling over de loonstijging zou dan aan het einde van het algehele overleg plaatsvinden. Het argument was dat er dan meer inzicht is op de ruimte voor loonsverhoging. Met dit voorstel zijn we niet akkoord gegaan. We willen niet afwachten welke kruimels er voor een loonsverhoging overblijven.

Wat willen werkgevers? Na moeizaam onderhandelen bedroeg het uiteindelijke bod een loonsverhoging van 2,5% per 1 december 2019. De cao looptijd is dan van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.  Daarnaast willen de werkgevers een eventuele premiestijging van het pensioen voor hun rekening nemen. Óf en zo ja hoeveel, is op dit moment nog onvoldoende helder. Om daarvan een goede inschatting te hebben gebeurt er nu teveel op pensioengebied.

Wat wil CNV Vakmensen? We hebben onze eis van 4,5% aan loonruimte gesteld en aangegeven dat hieruit tenminste een loonsverhoging van 2,75% bij een looptijd van 1 jaar moet worden betaald en het overige kan worden benut voor –wat wij noemen- kwalitatieve afspraken voor andere arbeidsvoorwaarden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een verruiming van de 80-90% regeling. We willen dat medewerkers daaraan al 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd kunnen deelnemen (is nu 2 jaar). Het is vaak zwaar werk en dit kan helpen om mensen beter inzetbaar te houden. Maar we willen ook graag dat medewerkers beter in de gelegenheid gesteld worden om te sleutelen aan hun ontwikkeling, zowel qua opleidingsmogelijkheden als -faciliteiten. Denk aan de bekostiging daarvan maar ook aan ‘studeren in de tijd van de baas’. Ook het vakantiegeld over overuren is zo’n onderwerp welke we (beter) willen regelen.

En er speelt meer. Onlangs is in Den Haag het zogenoemde “pensioen-akkoord” tot stand gekomen en daarover worden de leden van het CNV nog geraadpleegd. Het is daarom nu nog moeilijk vast te stellen welke invloed de uitwerking van dat akkoord op jouw pensioen heeft maar het is wel iets om arbeidsvoorwaardelijk mee rekening te houden. Het overleg wat vandaag plaatsvond kwam voor dit onderwerp dus iets te vroeg.

Jouw mening telt: We zijn benieuwd naar jouw mening. Hoe kijk je aan tegen het loonbod van de werkgevers en hoe CNV Vakmensen daar op reageert? Elke mening is waardevol en door lid te zijn van CNV Vakmensen heb je invloed op jouw (toekomstige) arbeidsvoorwaarden. Zeg ons wat je ervan vindt. Neem contact op met Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Stuur een mail aan a.kasper@cnvvakmensen.nl Doe dat voor 1 juli a.s.
Vanwege vakantie kan het wat langer duren voor je een reactie terug krijgt.

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid