Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Hulp bij mantelzorgvragen voor GIL medewerkers

In Nederland zijn 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Honderdduizenden mantelzorgers zorgen vaak meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze mantelzorg met een betaalde baan en daar zijn veel vragen over. De Mantelzorg help-desk kan je helpen!

Wanneer ben je een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving met wie ze een sociale relatie hebben. Denk hierbij aan een partner, kind, (schoon)ouder, maar ook vrienden, kennissen of buren. Het verrichten van mantelzorg gaat verder dan het bieden van gebruikelijke hulp als iemand een keer ziek is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen bij het huishouden, helpen met regeltaken en administratie, begeleiding en vervoer naar zorgverleners, boodschappen doen, persoonlijke verzorging etc.

Veel vragen over mantelzorg.

De verwachting is dat het aantal werkende mantelzorgers in de toekomst alleen maar toeneemt. Ouderen blijven langer thuis wonen en de arbeidsparticipatie stijgt. Werkgevers kunnen er niet meer omheen: de combinatie van werk en zorg is een feit. Veel van deze mantelzorgers verrichten naast de taak van mantelzorger ook gewoon hun werk. Vaak weten de werkgevers dat niet eens omdat werknemers er niet makkelijk over praten. Begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Door je mantelzorg taken met je werkgever te bespreken kan dat vaak tot goede afspraken leiden, bijvoorbeeld over de uren waarbinnen je jouw werk verricht.

Helpdesk mantelzorg en werk.

Binnen deze sector wil men bijdragen aan, en komen tot een mantelzorgvriendelijk klimaat. Daarom zijn er in het cao-akkoord
van de Groothandel in Levensmiddelen afspraken gemaakt over het thema mantelzorg en werk. Werknemers en werkgevers kunnen bij deze helpdesk terecht met alle vragen op dit gebied. Je krijgt antwoord op je vragen en een persoonlijk advies. 

De helpdesk is op werkdagen per mail bereikbaar via gil@helpdesk-mantelzorg.nl en/of telefonisch via 0345-851425.

Meer informatie?

Wanneer je meer wilt weten over (thema's in) de cao van de Groothandel in Levensmiddelen kan je jouw vragen richten aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar voor deze cao. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid