Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV praat verder over cao VGT

CNV Vakmensen heeft besloten verder te praten met de werkgevers over jouw cao en arbeidsvoorwaarden. Zoals je weet vanuit onze vorige nieuwsbrief ligt er een voorstel vanuit de werkgevers in de grootwinkelbedrijven voor textiel (VGT).

 Dit voorstel is niet goed genoeg, maar er is wat ons betreft ook geen reden om het overleg te stoppen.

De werkgevers stellen voor de cao VGT te integreren met de cao fashion, sport en lifestyle (FSL). Wat ons betreft kan dat als dat zorgvuldig en met het oog voor belangen van medewerkers gebeurt. Lees in de bijlage onze volledige reactie richting VGT. Wat betekent dat voor de verschillende groepen medewerkers die nu onder de cao VGT vallen:

Medewerkers die na 1 september 2013 in dienst zijn gekomen
 • Per 1 april 2017 toepassen van de loontabellen uit de cao FSL. Dat betekent een loonsverhoging van circa 2,75%. Dat is een flinke verbetering!
 • Een verdere loonsverhoging op 1 januari 2018 van minimaal 0,8%, maar hoger als het wettelijk minimumloon hoger is. Ook dat biedt naar de toekomst perspectief.
 • Verlaging van de toeslag voor het werk op zaterdagavond en zondag van 100% naar 50%. Als medewerker word je daarvoor gecompenseerd via een persoonlijke toeslag zodat je er niet op achteruit gaat.
 • Een verandering van de loondoorbetaling bij ziekte. In plaats van 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar wordt dit 100% in het eerste half jaar, 90% in het tweede half jaar, 80% in het derde half jaar en 70% in het vierde en laatste half jaar.
 • Recht op niet inroosterbare dagen

Medewerkers die in dienst waren voor 1 september 2013
 • Een structurele loonsverhoging van 1%.
 • Overgang naar cao Fashion, Sport en Lifestyle (FSL) is bespreekbaar, maar de voorstellen die VGT heeft gedaan zijn onvoldoende. CNV Vakmensen wil de volgende betere afspraken uit de cao VGT behouden voor medewerkers:
  • Grens voor overwerk en de overwerktoeslag
  • Geen flexibele inzet voor fulltimers
  • Afspraken over beperkte inzetbaarheid op avonden en zaterdag
  • Toeslagen voor werk op zondag
  • Toeslagen voor medewerkers in distributiecentra
  • Loondoorbetaling bij ziekte
  • Diplomatoeslag
  • Bijzonder verlof rondom opleidingen, stervensbegeleiding en vakbondsactiviteiten
  • Regelingen voor oudere medewerkers
 • Daarnaast willen wij het extra verlof vanwege de lengte van het dienstverband en het recht op niet inroosterbare dagen uit de cao FSL laten gelden.

Waarom een overgang naar de cao FSL?
Een overgang naar de cao FSL is geen ‘must’ en kan niet ten koste van alles plaatsvinden. Maar we willen hier wel over praten. Vanuit de cao FSL en de afspraken die CNV Vakmensen daarin heeft gemaakt zijn we beter in staat om meer te regelen op het gebied van scholing, loopbaan en zeggenschap van medewerkers over werktijden. Via deze cao willen we werken aan een modern en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket waarin ook je inkomen weer structureel stijgt. Wij kijken graag met het oog voor de toekomst vooruit en voeren daar het gesprek over zodat je ook in de toekomst perspectief blijft houden op goede arbeidsvoorwaarden.  

Meedenkers altijd welkom
Wij zijn altijd op zoek naar leden die vanuit de dagelijkse praktijk op de werkvloer willen meedenken over de cao en de voorstellen die daarin aan de orde komen. Voor ons is het fijn om tijdens de onderhandelingen de verschillende voorstellen en scenario’s met je te bespreken, zodat we samen de juiste keuzes kunnen maken in het onderhandelingsproces. Het gaat immers om jouw arbeidsvoorwaarden. Wil je meedenken en meedoen dan kun je dat bij ons melden.

Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Postbus 2525, 3500 GM Utrecht

Download 16-0230_Bijlage_reactie_op_voorstel_VGT_cao_2016.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid