Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Brandstoffenhandelaren willen nu geen cao

De werkgevers die zijn verenigd in de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) zien op dit moment niets in overleg voor een nieuwe cao Brandstoffenbedrijf. Teleurstellend, zeker nu de arbeidsmarkt aantrekt en er qua arbeidsvoorwaarden tal van onderwerpen zijn die we graag bespreken.

Geen cao

Het is je natuurlijk bekend dat er al heel lang geen cao meer van kracht is. Al eerder schreven we dat CNV Vakmensen pogingen onderneemt om dat overleg weer vlot te trekken. Op hun website zegt NOVE dat de werknemersorganisaties hun prioriteiten hebben verlegd maar de vraag is over welke prioriteiten wordt gesproken.

CNV Vakmensen heeft al langere tijd geleden het initiatief genomen om tot een nieuwe cao te komen maar voor overleg heb je ook een gesprekspartner nodig en aan werkgeverszijde ontbreekt het aan de wil om dat overleg nu te starten.

Eigen arbeidsvoorwaarden

Het hoofdbestuur van NOVE heeft kennelijk uitgebreid gesproken over onze vraag om tot hervatting van het arbeidsvoorwaardenoverleg te komen. Nove stelt dat "onderhandelen voor een cao een intensief en secuur proces is waarbij de vereniging moet afwegen of deze inspanningen opwegen tegen de voordelen die er bij het hanteren van een cao ook zeker zijn" en dat er "onder de leden weliswaar behoefte is aan ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden, maar dat dit niet noodzakelijk hoeft in de vorm van een cao." Om die reden wordt er "vooralsnog" niet met cao-onderhandelingen begonnen maar men sluit het ook voor de toekomst niet uit. Hier kunnen we nu dus helemaal niets mee.

In veel bedrijven wordt gewerkt met een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, vaak naar het Model Arbeidsvoorwaardenregeling NOVE. Deze regeling kan in ieder geval worden toegepast op nieuwe arbeidsovereenkomsten, voor zover er in de onderneming geen (algemeenverbindend verklaarde) cao van toepassing is. Onlangs heeft het NOVE bestuur besloten de geadviseerde loonschalen met 2% te verhogen. Die salarisschalen zijn terug te vinden op de website van NOVE.

En nu?

Graag willen we van jou weten welke arbeidsvoorwaarden in jouw bedrijf worden gehanteerd. Is dat naar het Model Arbeidsvoorwaardenregeling NOVE of hanteert men iets anders? Graag een antwoord op de vraag of die salarisverhoging door jouw werkgever ook doorgevoerd is en hoe gaat men om met het generatiepact wat we graag hadden willen bespreken (ontziemaatregelen voor oudere werknemers om daarmee ook instroommogelijkheden voor nieuwe personeel te realiseren)?

Kortom, laat wat van je horen en dan bij voorkeur per email. De informatie kan bruikbaar zijn om de werkgevers in beweging te brengen om met ons over moderne arbeidsvoorwaarden te spreken.

Arie Kasper, bestuurder
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl
T: 06-13208402

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid