Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Weinig voortgang bij cao-overleg Tech. Groothandel

De cao onderhandelingen met de werkgevers in de Technische Groothandel hebben nog niet tot overeenstemming voor een totaalpakket geleid maar er wordt enige vooruitgang geboekt. Nog niet om over te juichen, maar we hebben nog een overlegdatum staan!

Er is enige voortgang op enkele dossiers welke we met de werkgevers bespreken. Beetje voorzichtige formulering maar uiteindelijk wordt er pas een akkoord bereikt als we het over alle onderwerpen eens zijn en het overleg loopt nog wel even door. Deze nieuwsbrief moet je daarom lezen als een voortgangsverslag.

Functie- en loongebouw: We hebben met elkaar gesproken over het functie- en loongebouw. Functies moeten opnieuw worden beschreven en gewaardeerd maar ook moet het bestaande loongebouw worden aangepast op nieuwe criteria van het wettelijk minimum loon. Dit laatste is meer een administratief/technische handeling maar in het voordeel van jonge medewerkers die voor het wettelijk minimum loon werken. Werknemers moeten ook bezwaar kunnen indienen als ze worden ingedeeld in een functiegroep (en –waardering) waarmee ze het niet eens zijn. Die mogelijkheid komt er maar hoe het er precies gaat uitzien is nog onderwerp van gesprek.  

Pensioenregeling: Er is ook gesproken over een pensioenregeling in deze sector. Werkgevers stellen de eis dat aansluiting bij een pensioenregeling voor alle werkgevers en werknemers in de sector verplicht wordt (algemeen verbindend) maar dat zij open staan voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een pensioenregeling. De kosten voor een pensioenregeling worden gedragen door werkgevers en werknemers en het is een behoorlijke ingreep in de bestaande arbeidsvoorwaarden. Wat ons betreft een erg welkome ingreep maar dat moet je ook in één keer goed willen doen. Daarom is zo'n haalbaarheidsonderzoek nodig. Komt bij dat er in deze sector bedrijven zijn waar al pensioen voor de werknemers is geregeld, meestal in een verzekeringsconstructie. Overigens staan er wetwijzigingen op stapel en ook daar moet rekening mee worden gehouden. Voor ons is het belangrijk dat de individuele werknemer kan rekenen op een fatsoenlijke oudedagsvoorziening welke qua premiekosten acceptabel is. Eerst dat onderzoek en aan de hand van het onderzoeksresultaat kijken hoe realistisch het is om deze plannen door te zetten.

Duurzame inzetbaarheid: Duurzame inzetbaarheid en alles wat je daar onder kunt scharen kwam ook aan bod. We hebben in de sector al wel het één en ander op dit gebied geregeld maar het kan altijd beter en intensiever. Denk aan het scholingsaanbod, uitbreiding van mogelijkheden om duurzaam inzetbaar te zijn voor álle werknemers (ongeacht leeftijd) e.d. maar dit is dan wel weer iets waaraan werkgevers zo hun eisen stellen. Werkgevers stellen bijv. de leeftijdsdagen ter discussie. De kosten voor de leeftijdsdagen willen de werkgevers voor alle medewerkers inzetten. Dat bedrag mag dan ook hoger worden. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken, dat zal je duidelijk zijn()

Dagspiegel: Werkgevers willen ook de dagspiegel verruimen en hebben daar naar onze mening wel erg hoog op ingezet. Ook weer zo’n onderwerp waarover we nog lang niet zijn uitgepraat. Sterker, we hebben naar een realistisch voorstel gevraagd met alles wat daar bij hoort (te werken uren in een dagspiegel, ploegendienst, toeslagen enz. enz).

Overleg: Op 28 mei a.s. staat het (voorlopig) laatste overleg gepland. Partijen hebben het vaste voornemen er die dag  ook echt uit te komen. Werknemers hebben recht op een goede cao met afspraken waar we verder mee kunnen. Daar hoort ook een fatsoenlijke loonafspraak bij maar daar hebben de werkgevers zich nu nog niet over uitgelaten. Wordt vervolgd!

Als je over de inhoud van deze nieuwsbrief iets op te merken of te vragen hebt kan je contact zoeken met Arie Kasper, jouw onderhandelaar in de sector. Emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl en het telefoonnummer: 06-13208402.

 

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid