Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voorwaarden voor start nieuwe cao Techn Grh

De werkgevers in de Technische Groothandel willen niet aan het overleg voor een nieuwe cao beginnen. Zij geven daarvoor als reden dat de bonden de afspraken uit de huidige cao niet zijn nagekomen. Het zou aan de bonden te wijten zijn dat het onderhandelingsproces is gestopt.

Waar gaat het over?

Gedurende de looptijd van déze cao (tot 1 januari a.s.) is er een zgn. strategisch onderzoek ingesteld naar de toekomst van de sector. De precieze tekst van die afspraak kan je lezen in hoofdstuk V onder H in de cao. Uit dat onderzoek zijn (bruikbare) resultaten gekomen waar de sector mee verder kan. Maar we zijn daarover met de werkgevers nog niet uitgediscussieerd en kunnen dus niet de conclusies en uitkomsten van het onderzoek in een implementatieplan opstellen. Dat is jammer, want ook wij wilden met deze aanpak vorderingen maken voor de nieuwe cao vanaf 1 januari 2019. Maar die beoogde voortgang en afhandeling van het onderzoek is nu dus niet zoals we hadden gewenst.

Hoe dan ook, CNV Vakmensen vindt dat dit de start van nieuw cao-overleg niet kan tegenhouden. Dat is trouwens ook opgeschreven in de cao. De tekst daarover in hoofdstuk V onder G is heel duidelijk. Werkgevers hebben daar kennelijk geen boodschap aan.

Wat vinden wij in ieder geval belangrijk?

-Een goede loonsverhoging. Dat past ook bij een sector waar het –zeker nu- erg goed gaat.

-Door toenemende automatisering (-robotisering) zal veel werk door machines worden overgenomen. Dit komt in razend tempo op ons af en is niet te keren. We willen daarom nu al  goede afspraken maken over de gevolgen voor de werknemers. Scholing, orientatie op mogelijkheden, zonodig begeleiden van werk naar werk enz. enz. 

-Als je kijkt naar het voorgaande punt willen we ook zo spoedig mogelijk overgaan tot reparatie van het 3e WW-jaar, in overeenstemming met de afspraken welke hierover op landelijk niveau zijn gemaakt. Werkgevers in deze sector stellen dat hun medewerkers dat niet nodig vinden, maar is dat echt zo?

-Passende arbeidsvoorwaarden om het werk in alle situaties en in alle leeftijdscategorieën mogelijk te maken. Goede regelingen voor oudere medewerkers die een stapje terug willen doen maar ook voor collega’s die om andere redenen (mantelzorg, studie e.d.) een steun in de rug willen hebben en toch ook hun werk zo goed mogelijk willen verrichten.

Wat vind jij er van?

Dit is een oproep om je mening te geven over de situatie maar ook om te melden wat jij belangrijk vind. Zijn bovenstaande punten ook voor jou van belang (of juist niet?) en wat wil je er aan toegevoegd zien of misschien gewijzigd? Je moet dat niet voor jezelf houden. Laat ons je mening horen en deel deze oproep met je collega's!

Er speelt heel veel en het is niet moeilijk om deze nieuwsbrief de omvang van een tijdschrift te geven. De ervaring leert dat de mensen daar vaak niet op zitten te wachten omdat ze klare taal wensen als het gaat om hún arbeidsvoorwaarden. Dus geen verslag over het verloop van discussies over vaak dikke notities. Geef ze ongelijk!
Maar we zijn er wel toe bereid en als je een (mondelinge) toelichting wilt kan dat vanzelfsprekend altijd.

CNV Vakmensen zoekt kaderleden!

In deze sector kunnen we nog wel wat meer kaderleden gebruiken. Voel je er voor om samen met de onderhandelaar/bestuurder van de bond en andere kaderleden in de Technische Groothandel vorm en inhoud te geven aan het beleid en activiteiten voor de sector? Je bent van harte welkom!

Reageer!

We willen dus graag jouw mening weten maar ook zijn we benieuwd naar je interesse om kaderlid te worden. Stuur een reactie aan Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: ariekasper@cnvvakmensen.nl Bellen mag ook. Het telefoonnummer is 06-13208402.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid