Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voortgang cao Technische Groothandel

Dit jaar is al mening overleg gevoerd met werkgevers in de Technische Groothandel, verenigd in de WTG. De laatste gesprekken waren informeel met als doel bij elkaar de ruimte op diverse onderwerpen te verkennen. Op vrijdag 8 november jl. werden de laatste informele gesprekken gevoerd.

Op verschillende onderwerpen liggen de voorstellen van de bonden en de werkgevers erg ver uiteen. Maar na al die gesprekken heeft de onafhankelijk voorzitter van dit overleg toch kans gezien een “aanzet tot een overeenkomst” op te stellen, waarbij hij vanuit zijn neutrale positie heeft getracht een voorzet te doen voor consensus over deze onderwerpen. Deze nieuwsbrief is een kort verslag van hetgeen op basis van deze “aanzet tot een overeenkomst” is besproken. Het zijn bespreekpunten uit een informeel overleg. Dat overleg is nog gaande en er kunnen dus geen conclusies aan worden verbonden!

Dagspiegel/toeslag

Werkgevers willen de dagspiegel in de cao verruimen, bij voorkeur naar 16 uur (06.00-22.00 uur). Daarbij wil men van de toeslagen gedurende de (onregelmatige) uren af. Ook wil men van de zaterdag een gewone werkdag maken en dat betekent dat de zaterdagtoeslag komt te vervallen. Voor bestaand personeel is een tijdelijke overgangsregeling bespreekbaar (looptijd van nieuwe cao) maar voor nieuwe medewerkers niet. Hierover zijn we het nog lang niet eens.

Duurzame inzetbaarheid

Dit is een containerbegrip voor verschillende onderwerpen, waaronder de seniorenregeling /-dagen, mogelijkheden voor het volgen van cursussen om je eigen duurzame inzetbaarheid te vergroten e.d. Werkgevers kwamen met een voorstel om iedere werknemer per jaar een zgn. duurzame inzetbaarheidstoeslag toe te kennen. Daarvoor kan de individuele werknemer opleidingen en trainingen bekostigen, waaronder activiteiten die kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl. Invoering van deze regeling gaan ws. ten koste van de seniorendagen. Over dit onderwerp is uitgebreid gediscussieerd maar de werkgevers hebben het voorstel teruggetrokken. We wachten een nieuw voorstel af.

Functiehuis

We willen naar een modern en objectiveerbaar functie- en salarisgebouw waarvoor we de aanbevelingen uit het eindrapport Werkgroep vernieuwing functiegroepen en cao-salarisschalen willen betrekken. Hoewel er nog enige discussiepunten liggen lijkt dit wel te gaan lukken.

Pensioenen

Werkgevers zijn bereid te kijken naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een moderne en duurzame collectieve pensioenregeling. Er zijn veel bedrijven waar al een pensioenregeling bestaat maar het is dus niet voor iedere medewerker in deze branche geregeld. Een collectieve regeling zou alle werkgevers en werknemers binden en we moeten onderzoeken of dat mogelijk is. Voor bestaande regelingen moet dispensatie ook mogelijk zijn.

Hoe verder?

Op 9 december a.s. is er een formeel cao-overleg. Behalve het inkomen zijn er natuurlijk nog wat meer punten van overleg maar als we op bovenstaande onderwerpen tot een vergelijk komen, zijn we al heel ver. We willen die dag het liefst afsluiten met een mooi cao-akkoord maar daar heb je wel 2 partijen voor nodig. Omdat die wens ook aan werkgeverszijde bestaat behoort het dus tot de mogelijkheden. Het mag ook wel een keer. We houden je op de hoogte.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/. Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid