Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden stemmen in met cao Technische Grh.

De leden van CNV Vakmensen hebben in ruime meerderheid ingestemd met een nieuwe cao voor de Technische Groothandel. Het aantal stemmen wat is uitgebracht was erg groot en maar een heel klein percentage was een tegenstem of een onthouding. Wat CNV Vakmensen betreft komt die nieuwe cao er dus echt.

Reacties van leden
De uitslag is dus positief en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Er zijn leden die naar aanleiding van dit onderhandelingsresultaat vragen hebben gesteld of opmerkingen geplaatst waar ik graag even op terug wil komen.

Dagspiegel
Er zijn leden die op zien tegen de uitbreiding van de dagspiegel. Dat is ook te begrijpen, zeker als je wat ouder bent en je misschien toe bent aan een wat geregelder leven. In de nieuwe afspraken hebben we rekening gehouden met de bestaande werkelijkheid en daarvan kan niet zomaar worden afgeweken. In de praktijk zal er voor veel mensen niet veel veranderen en er zijn drempeltjes opgeworpen voor de werkgevers. Maar de nieuwe cao biedt de mogelijkheid dus wel. 

Maatschappelijke realiteit
We ontkomen niet aan de maatschappelijke realiteit dat onze samenleving steeds meer vraagt en dan ook in een korter tijdsbestek. Werkgevers willen daar een antwoord op geven en dat vraagt dan weer wat van de werknemers. Maar die samenleving zijn we allemaal.

We gaan het steeds meer “gewoon” vinden dat we bij een bestelling de volgende dag al ons product in huis hebben, soms zelfs al dezelfde dag. Maar daarvoor moeten wel mensen – en ook buiten de “normale” werktijden - aan het werk worden gezet en daar heeft ook deze sector mee te maken. 

Eenzelfde realiteit betreft het verschuiven van de leeftijdsdagen. Door de verschuiving van de AOW-leeftijdsgrens naar 67 jaar worden onderwerpen die daaraan verwant zijn, soms ook opgeschoven en/of inhoudelijk gewijzigd. Niet leuk (zeker niet als je er met je leeftijd nét aan toe bent), maar door de (politieke) besluitvorming valt er vaak niet veel meer te kiezen of onderhandelen. 

Loon
Sommige leden vonden de loonsverhoging karig en haalden daar ook de inflatie bij aan. Logisch, want de inflatie zorgt er voor dat producten duurder worden en stijgende lasten. Daar houden we bij CNV Vakmensen ook rekening mee in de loonvraag bij de cao-onderhandelingen. Daarmee is de nu afgesproken loonsverhoging meer dan het inflatiecijfer over de laatste 2 jaar. 

Het inflatiecijfer is namelijk gebaseerd op de consumenten prijsindex (CPI). In 2015 was het gemiddelde percentage 0,64% en in 2016 was dat 0,32%. In de maand januari 2017 is het inflatiecijfer wat hoger maar er is natuurlijk nog geen goed beeld te geven over de ontwikkelingen dit jaar. De nu overeengekomen eenmalige uitkeringen zijn overigens bruto. Omdat het een zogenoemd nominaal bedrag is krijgt iedere medewerker, ongeacht zijn functie of loonschaal, hetzelfde bruto bedrag. 

En verder
Sommige leden denken dat er meer uitgehaald had kunnen worden en sommigen zijn erg tevreden met het resultaat. In ieder geval tonen de leden zich tevreden met onze opstelling in dit cao-proces. Blijven praten kan vaak ook tot consensus leiden!

Sommigen vinden het zuur dat de AOW leeftijd is opgeschoven (met alle gevolgen voor andere regelingen) en willen dat het CNV daar wat aan doet. Wat mij betreft is daarin vooral de politiek aan zet en weet je wat je op 15 maart te doen staat. Maar ga ook in op onderstaande uitnodiging(!) 

Tot slot
We wachten even af hoe de leden van de andere bonden hebben gereageerd maar de voortekenen zijn ook positief. We zullen dit de werkgevers zo snel mogelijk laten weten. Een nieuwe cao-tekst zal straks in ieder geval via onze website te downloaden zijn maar daarover krijg je nog informatie. 

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of nog iets te vragen hebt, neem dan via de email contact op met mij, jouw onderhandelaar namens CNV Vakmensen. 

Arie Kasper
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl
En dan nog dat ene belangrijk onderwerp
We nodigen je uit om mee te praten over: De Staat van Nederland 

Hoe staat Nederland er voor? Als 1 van de rijkste landen in de wereld is er toch veel onvrede, ook over arbeidszekerheid, zorg om het inkomen en onze “oude dag” maar ook over de invloed van Europa. We staan vlak voor de verkiezingen en een mooier moment om daar met elkaar over te spreken is er niet! 

Waar maak jij je druk over? Zeg wat je vindt en denk vooral ook met ons mee over oplossingen!
Kom naar een regionale bijeenkomst over De Staat van Nederland!
Via deze link kom je op onze website voor meer informatie en aanmelding: www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid