Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao overleg Techn. Groothandel goed van start

De aftrap van het cao-overleg in deze sector was vorige week al. Toen is er met de WTG-werkgevers gesproken over de weg waarlangs we tot een nieuwe cao willen komen en daaraan werd op 8 april jl. een vervolg gegeven.

Thema's:
Aan dit cao-overleg ging een onderzoek vooraf. Het onderzoekrapport leverde veel input om de agenda te vullen. Over enkele thema's is al in de maand maart in werkgroepen gediscussieerd en ook dat leverde weer veel input voor het cao-overleg. Het zijn belangrijke thema's die álle werknemers aan gaan. Het gaat om:

-Duurzame inzetbaarheid:
Het door medewerkers kunnen beschikken over mogelijkheden (niet vrijblijvend) om nu en in de toekomst gezond en met behoud van welzijn te blijven werken, mee te bewegen met de ontwikkelingen binnen de onderneming en gemotiveerd en met plezier het werk te (blijven) doen.  Een mond vol, maar het gaat bijvoorbeeld om een goede privé-werkbalans, mantelzorg, ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden, 80-90-100 regeling (of een soortgelijk 'generatiepact') maar ook werkdruk en overwerk. Het is een zgn. containerbegrip en zonder enige moeite zijn hier nog 10 onderwerpen aan toe te voegen. Daarom moeten we nú de onderwerpen bespreken welke er nú toe doen.

-Werktijden/dagvenster/toeslag:
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden er toe dat we goed moeten kijken naar de huidige regels over werktijden en alles wat daar mee samenhangt. Dat is niet eenvoudig. We zijn werkpatronen gewend met een vast ritme van werk en privé maar de werkelijkheid is dat de sector steeds meer antwoord moet zien te geven op een klantvraag die 24 uur per dag door gaat. Hoe hier antwoord op te geven en vertalen naar passende arbeidsvoorwaarden?

-Functie- en salarisgebouw:
Er is behoefte aan een modern functie- en salaris'gebouw'. Daarin moet plaats zijn voor voldoende keuzemogelijkheden voor werkgevers en de medewerkers. Het is helder dat niet iedere functie zomaar in één beschrijving is onder te brengen en niet elk bedrijf in deze sector is onder één noemer te vangen. Maatwerk dus. Hiervoor worden deskundigen benaderd.

-Pensioen:
Een lang gekoesterde wens, ook van CNV leden. We spreken er nog over maar we moeten kijken naar de haalbaarheid voor een pensioenregeling. Dat is namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Alleen al omdat er veel bedrijven zijn waar het al is geregeld. Ook hiervoor moeten deskundigen worden benaderd.

-Loon en looptijd:
De looptijd van de nieuwe cao willen werkgevers wat langer maken; men denkt aan 3 jaar. Wat meespeelt is dat juist invulling aan enkele thema's / onderwerpen tijd vergt en dat past niet allemaal in 1 jaar. Nu wil CNV Vakmensen best praten over een cao die langer dan een jaar duurt maar dan moeten de afspraken daartoe wel aanleiding geven. Daar hoort vanzelfsprekend ook een afspraak voor een goede loonontwikkeling bij! We wachten de voorstellen daarover af.

-Overige onderwerpen:
Door alle partijen zijn meer onderwerpen genoemd welke we onder 'overige' scharen. Dat wil niet zeggen dat ze niet aan bod komen maar dan pas als laatste in het overleg. Je moet denken aan de positie van flexkrachten en een onderwerp als internationale solidariteit.

Voorstellenbrief van CNV Vakmensen:
Alles wat hier boven is benoemd is ook verwoord in de voorstellenbrief van CNV Vakmensen. Die is tot stand gekomen na raadpleging van de leden en met in achtneming van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond.  Die voorstellenbrief wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Hoe verder:
Na de Paasdagen wordt het overleg hervat. De sfeer van het overleg is goed en we hopen tot goede afspraken te komen. Natuurlijk houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Als je meer informatie wilt of wat wil opmerken, neem dan contact op met Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid