Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

7 januari a.s. gesprek over cao Technische Groothandel

Aanvankelijk waren er allerlei strubbelingen om het cao-overleg te starten maar toch leek dat deze maand nog te lukken. Helaas was deze datum in december niet voor alle deelnemers aan dit gesprek mogelijk waardoor we pas in 2019 bij elkaar kunnen komen.

Cao loopt 31 december 2018 af

De cao Technische Groothandel loopt op 31 december 2018 af en kan niet –zoals dat heet- stilzwijgend verlengd worden. FNV heeft de cao namelijk formeel opgezegd en dat betekent dat er een nieuwe cao moet worden afgesproken.

Niet heel erg want jouw arbeidsvoorwaarden blijven gewoon volgens die ‘oude’ cao gewaarborgd. Maar als er nieuwe medewerkers in dienst worden genomen is het niet vanzelfsprekend dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen. Alleen al daarom is het van belang zo snel mogelijk een nieuw cao-akkoord af te sluiten.

Waarom duurt het zo lang en waar ging het om?

Er waren dus wat strubbelingen om het overleg van start te laten gaan. Tijdens de vorige cao-onderhandelingen bleek dat de werkgevers graag de werktijden wilden verruimen. Dat zou nodig zijn om de klanten beter van dienst te kunnen zijn en dat zou –volgens hen- in deze tijd ook steeds meer vanzelfsprekend zijn. Vakbonden hadden hun twijfels bij deze aanname.

We zijn toen overeengekomen een onderzoek te starten naar de toekomst van deze sector. Dat onderzoek is er geweest en er ligt een conceptrapport. Het onderzoek was grondig maar we kunnen domweg niet met alle conclusies/aanbevelingen verder. Daarover verschillen we -op onderdelen- van mening met de werkgevers. Denk bijvoorbeeld aan het thema over verdere robotisering en automatisering in de sector. Je kan voorzien dat dit werkgelegenheid gaat kosten en alleen al daarom vinden wij het belangrijk dat we het 3e WW-jaar voor alle medewerkers verzekeren. Van werkgevers wordt alleen maar administratieve medewerking verlangd maar daaraan is door de werkgevers (nog) niet meegewerkt terwijl deze wens toch al heel lang bekend is.

We gaan in gesprek

Maar toch willen we in gesprek met de werkgevers en daarvoor heeft CNV Vakmensen ondertussen de nodige (informele) stappen gezet. Dat heeft er mede toe geleid dat we op 7 januari a.s. met alle partijen aan tafel zitten met een agenda waarbij o.m. bovengenoemd rapport, invoering van het 3e WW jaar en het vervolg van het cao-overleg wordt besproken.

We zullen het uiterste doen om in 2019 zo snel mogelijk tot een acceptabel nieuw cao-akkoord te komen met terugwerkende kracht. De ingangsdatum wordt dan alsnog 1 januari 2019!

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Arie Kasper, namens CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl  Bellen mag ook: 06-13208402. We wensen je heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid