Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden stemmen in met nieuwe cao Grh. Textiel

De cao-onderhandelingen met de delegatie van de SCTX (werkgeversvereniging) verliepen goed en hebben tot een acceptabel resultaat geleid. In meerderheid hebben leden van CNV Vakmensen en andere bonden hier positief op gereageerd. Dat betekent dat we in deze sector een nieuwe cao hebben!

Een nieuwe cao Groothandel in Textielgoederen en aanverwante zaken

Een cao is belangrijk, omdat je dan precies kan zien waaraan jouw werkgever zich minimaal moet houden. En elke verandering die met vakbonden overeen is gekomen is daar pas onderdeel van als de leden van die vakbonden zich daarover hebben uitgesproken. En dat is nu ook weer gebeurd. Overigens, een werkgever mag best afwijken van de cao zolang het maar positief is voor de werknemer. Alleen al daarom is het belangrijk dat je weet wat je arbeidsvoorwaarden zijn en of het netjes wordt nageleefd. Maar werkgevers vinden zo'n cao ook belangrijk. Als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze cao algemeen verbindend verklaard (AVV) zijn namelijk alle werkgevers in de sector verplicht deze arbeidsvoorwaarden na te komen. Zo kan er geen concurrentie op arbeidsvoor-waarden plaatsvinden en dat is voor werkgevers natuurlijk ook belangrijk. Aan de minister is het AVV-verzoek al gestuurd!

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020.

Structurele loonstijging

 Per 1 september 2018 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 2,5% en per 1 augustus 2019 met 3%. Ondernemingen die in deze looptijd al een collectieve verhoging hebben gegeven, kunnen deze verrekenen met de nu overeengekomen cao-verhogingen. De verrekening moet zo zijn dat de werknemer er niet door wordt benadeeld.

Werkgroep Functiewaardering (FUWA)

 Gedurende de looptijd van de cao stellen cao-partijen een werkgroep ‘fuwa’ samen met het doel na te gaan of de eerder getrokken conclusies over het (niet) invoeren van een fuwa-systeem nog steeds van kracht zijn. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van werkgevers en bonden. De uitkomsten worden uiterlijk 1 mei 2020 aan cao-partijen gegeven en kunnen dan als input voor de volgende cao dienen.

Werkgroep scholing en duurzame inzetbaarheid

 Binnen de werkgroep duurzame inzetbaarheid wordt voortvarend bekeken welke aanvullende instrumenten een rol kunnen spelen bij de begeleiding van medewerkers en ondernemingen bij het vormgeven en implementeren van duurzame inzetbaarheid. Denk aan mantelzorg, loopbaanscan, financiële foto en overige zaken die naar het oordeel van beide partijen van belang zijn voor duurzame inzetbaarheid. Ook voor dit onderwerp wordt aan goede communicatie gewerkt!

Internationaal vakbondswerk

Er zal eenmalig een bijdrage worden geleverd van 1 euro per medewerker in de branche voor passende projecten, denk bijvoorbeeld aan stelling nemen tegen kinderarbeid. Deze bijdrage wordt over de 3 vakbonden verdeeld, te weten CNV Internationaal, FNV en De Unie. Vakbonden zullen over de besteding concreet rapporteren na afloop van deze cao-periode.

Vragen?

Als je vragen hebt over het werk van CNV Vakmensen in deze sector, over de arbeidsvoorwaarden of over het nu bereikte akkoord, neem dan contact op met Arie Kasper, bestuurder/onderhandelaar in deze sector. Zijn emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid