Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werkgevers Grh Groenten & Fruit bieden onvoldoende

Na 2 rondes van formele onderhandeling kunnen we alleen maar teleurgesteld zijn over de reactie van de werkgevers op onze voorstellen. We zien ook voor de werknemers geen verbeteringen in de werkgeversvoorstellen. Dit is een tussentijds verslag van het overleg. Hieronder een korte weergave.

De werkgevers zeggen het belang van duurzame inzetbaarheid te zien en willen zich daar ook voor inzetten, maar nu eerst pas op de plaats. Men wil werken aan een bewustwordingscampagne en onderzoeken waaraan werknemers behoefte hebben. Er komt om die reden geen geld voor een inzetbaarheidsbudget. Zo'n budget stelt medewerkers in staat zich breder te scholen om zich op o.a. deze wijze beter voor te bereiden op de toekomst. Een belangrijk voorstel welke alle bonden hadden ingediend.

Werkgevers willen inzetten op, naar ze zelf noemen ‘gezond roosteren’. Men wil naar slimmere en gezondere roosters en die wens koppelen aan een bredere inzet van werknemers gedurende de dag/week. Feitelijk wordt er van werknemers meer flexibiliteit gevraagd. Daar staat tegenover dat werknemers zelf invloed zouden hebben op de roosters. Dit gaat in hoofdzaak om enkele grote bedrijven waar Ondernemingsraden al bij dit ontwerp zijn betrokken. Voor de overige bedrijven blijft de huidige cao-regeling voor de werktijden in stand. We begrijpen de toegenomen druk om sneller en vaker te leveren maar we zien dit voorstel bepaald niet als een verbetering van arbeidsvoorwaarden. Hierover discussieren we nog verder.

Werkgevers stellen voor om de overwerkregeling waarbij werknemers vanaf 50 jaar niet meer hoeven over te werken, te wijzigen. Dat zou moeten worden bijgesteld naar 57 jaar omdat de vitaliteit van de werknemer zou zijn toegenomen en op deze wijze is er een spreiding over een grotere groep werknemers waardoor de belasting minder wordt. Vervolgens zou de leeftijd moeten meegroeien met die van de AOW-leeftijd. We kunnen niet ontkennen dat vitaliteit in het algemeen toeneemt maar zou het niet beter zijn als meer wordt ingezet op het terugdringen van overwerk(?)

Werkgevers willen nog niet zover gaan om alle jeugdschalen af te schaffen. Dat zou juist naar de mening van de bonden bijdragen aan de aantrekkelijkheid om in deze sector te werken. Werkgevers willen wel kijken naar de schaal voor de allerjongsten in de cao (17 jaar) maar over afschaffing is geen toezegging gedaan. Wij pleiten voor gelijk loon bij gelijk werk maar afschaffing is dus kennelijk een stap te ver. Men wil ook uitzendkrachten niet eerder een vast contract aan bieden. Volgens de werkgevers hebben we vooral met veel buitenlandse uitzendkrachten te maken die er kennelijk niet snel voor kiezen om in een vast dienstverband te werken.

In de cao wordt opgenomen dat de structurele toeslagen welke werknemers ontvangen ook tijdens vakantie worden doorbetaald. Dat was al op juridische gronden van toepassing maar wordt dus nu in de cao vastgelegd.

Werkgevers willen opnieuw bijdragen om een project in het buitenland te steunen. Dit betekent dat CNV Internationaal een projectvoorstel kan indienen. Dat is goed nieuws.

Onderwerpen als garantiebanen, cao-naleving en vakbondsfaciliteiten zijn bediscussieerd maar hebben nog geen resultaat opgeleverd en/of worden volgens de huidige cao-regels gecontinueerd.

Looptijd en loonsverhoging: Werkgevers stellen een looptijd van 18 maanden voor en willen niet verder gaan dan een loonsverhoging van 3,25%. De eerste loonsverhoging is op 1 juli 2019 (2%) en de volgende op 1 januari 2020 (1,25%). We hebben onze grote teleurstelling uitgesproken. In werkgeversogen doen de eerste 6 maanden van dit jaar kennelijk niet mee en feitelijk ligt dit loonbod lager dan de (verwachte) inflatie. Smalle marges, Brexit en alle gevolgen daarvan zijn in het overleg gepasseerd, maar werkgevers snappen kennelijk niet dat werknemers met deze geringe loonstijging inleveren.

Hoe verder? We zijn nog in onderhandeling en begin april staat een volgend cao-overleg gepland. Er kan nog vanalles gebeuren en gelukkig is de sfeer van het overleg goed. Maar als de werkgevers een cao-akkoord willen zullen ze toch echt op de meeste onderwerpen de bonden tegemoet moeten komen.  We houden je op de hoogte!

Vragen of iets op te merken?
Stuur een email aan Arie Kasper, namens CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl. Vanwege zijn vakantie kan een antwoord iets langer op zich laten wachten.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid