Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Tóch nieuwe cao Groenten en Fruit (?!)

Werkgevers in de Groothandel Groenten en Fruit hebben gereageerd op het eindbod van de vakbonden voor een betere cao. Het is CNV Vakmensen duidelijk dat de werkgevers graag een cao willen. Dat blijkt wel uit hun reactie, die sterk aan onze eisen tegemoet komt.

Er is dus zeker sprake van verbetering van de eerdere werkgeversvoorstellen maar is het voor jou genoeg? Onder 'Downloads' lees je de gehele tekst, maar hieronder vast enkele hoofdpunten.

Loon

 We kwamen van heel ver omdat werkgevers aanvankelijk slechts 2% salarisverhoging boden. In de loop van het onderhandelingsproces werd dat steeds ietsje beter. Nu bieden de werkgevers in totaal 3,75% en zijn ze de eis van CNV Vakmensen erg dicht genaderd (4%).

80-92,5-100% regeling

 Er komt een regeling waar de wat oudere medewerkers kunnen kiezen voor 80% werken tegen 92,5% salaris en 100% pensioenopbouw. Die 92,5% salaris is bruto. Het netto salaris is nog iets meer terwijl je bij een volledige werkweek 1 dag minder hoeft te werken! Zo wordt het ook voor de lager betaalde medewerker makkelijker gemaakt om een stapje terug te doen terwijl de pensioenopbouw gewoon 100% door gaat. Deelname is mogelijk vanaf 5 jaar voor de AOW leeftijd met inlevering van het nu bestaande leeftijdsverlof en diensttijdverlof. Deelnemers moeten wel tenminste 10 jaar in dienst zijn van de werkgever waar ze dit aanvragen. Als mensen niet willen deelnemen aan deze regeling blijven de bestaande verlofrechten gewoon van kracht.

Pilot met roosters

 We zijn de werkgevers tegemoet gekomen in hun wens het werken met rooster iets flexibeler te maken. Werkgevers zeggen dat nodig te hebben om beter te kunnen inspelen op de vraag van de klant. Op basis van een pilot tijdens de cao-looptijd (tot 1 januari 2019) willen we daar aan meewerken maar we hebben wel eisen gesteld. Zo kan je niet worden verplicht hieraan mee te werken. Ook is de rol van de Ondernemingsraad of Personeelscommissie (jouw collega’s) duidelijk benoemd. Werkgevers die willen meedoen moeten dat aan de cao-partijen melden. Zo weten we precies welke bedrijven aan de pilot meedoen en kunnen we monitoren hoe het in de praktijk gaat.

We hebben de intentie dat deze pilot zal leiden tot meer flexibele inzet van de vaste medewerkers met als doel het aantal flexkrachten te verminderen.

Transitiebudget

Geen verrekening van scholingskosten op het transitiebudget indien er sprake is van gedwongen ontslag of onvrijwillig vertrek van de medewerker. Dat betekent dus dat je in dit geval recht hebt op het hele bedrag zonder aftrek van kosten voor scholing om bijvoorbeeld voor een ander vak te leren.

Laatste wachtdag bij ziekte verdwijnt

We hebben afgesproken dat ook die laatste wachtdag bij ziekte uit de cao gaat. Ziek-zijn moet je niet belonen of bestraffen. En als de werkgever twijfelt aan de ziekte van de medewerker zijn er genoeg mogelijkheden om dat te controleren.

Download het eindbod

Onder 'Downloads' vind je een bestand waarin de reactie van de werkgevers is verwerkt in de tekst van ons eindbod. De belangrijkste wijzigingen (loon en transitiebudget) zijn hierboven al aangegeven.

Jouw mening, daar gaat het om!

 We willen graag jouw mening over de reactie van de werkgevers. Kan je instemmen met deze nieuwe cao-afspraken of is het onvoldoende. Laat ons je reactie voor 14 september a.s. weten! Direct daarna ontvang je een nieuwsbrief waarin we je kunnen melden of de leden hebben ingestemd met de nieuwe cao (of niet).

Je kunt per email reageren of telefonisch. Het e-mailadres van Arie Kasper, onderhandelaar in deze sector is a.kasper@cnvvakmensen.nl  en zijn telefoonnummer is: 06-13208402. Alleen de reacties die voor 14 september a.s. binnen komen tellen mee!


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid