Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

De pensioenrichtleeftijd is nu 68 jaar. Maar je mag wel eerder stoppen met werken! CNV Vakmensen krijgt veel vragen over het pensioen van leden die te maken hebben met de cao Groothandel in Levensmiddelen (GIL) welke onlangs is afgesloten. Tijd voor uitleg!

Pensioenrichtleeftijd

Hiermee wordt een rekeneenheid bedoeld die van belang is voor de bepaling van het fiscaal maximale pensioen. De pensioenrichtleeftijd is in vrijwel alle pensioenen met ingang van 1 januari jl. verhoogd naar 68 jaar en dat heeft natuurlijk te maken met de verwachting dat we in de toekomst langer moeten doorwerken. Maar nogmaals, er wordt gerekend met een pensioenleeftijd van 68 jaar en dat is niet hetzelfde als de feitelijke pensioendatum!

Pensioendatum

Bovenstaande staat dus los van jouw feitelijke pensioendatum. Als je bijvoorbeeld op korte termijn de AOW gerechtigde leeftijd bereikt blijft dat ook gewoon van kracht. Omdat we langer leven gaat de AOW leeftijd in stappen omhoog. Van 66 jaar in 2018 naar 67 jaar in 2021 en wat daarna komt weten we nog niet. Jouw pensioenleeftijd kan jezelf nagaan, bijvoorbeeld via de site van de belastingdienst of om het even na te vragen bij jouw personeelsadministratie of pensioenfonds.

Eerder met pensioen?

In veel pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Daarmee trek je je pensioenaanspraak naar voren. Dat betekent doorgaans wel dat je de rest van je leven minder pensioen ontvangt en omdat voor de meeste mensen het opgebouwde pensioen een aanvulling is op de AOW welke juist naar een hogere leeftijd opschuift, moet je (laten) uitrekenen of eerder stoppen met werken financieel haalbaar is. We adviseren je om ‘ns te kijken naar de website van jouw pensioenfonds of op Mijnpensioenoverzicht.nl

Je kan dus zelf zien wanneer jij de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt, welk pensioen je dan hebt opgebouwd en wat jouw inkomsten zijn voor ‘de oude dag’. De keuze om al dan niet eerder met werken te stoppen wordt hiermee vergemakkelijkt.

Wat doet CNV Vakmensen eraan?

De opschuiving van de AOW leeftijd heeft CNV Vakmensen niet in de hand. Dat wordt in “Den Haag” vastgesteld maar we kunnen er in cao’s op anticiperen door bijvoorbeeld regelingen af te spreken die het langer door werken beter mogelijk maken. Daar zijn we nu al mee bezig, bijvoorbeeld door de introductie van de 80-90-100 regeling (80% werken voor 90% salaris met 100% pensioenopbouw). In de huidige cao zijn er al wat mogelijkheden om het wat kalmer aan te doen maar die zijn erg beperkt. Komend jaar willen we met de werkgevers komen tot een verruiming om juist oudere medewerkers meer mogelijkheden te geven om het werken vol te houden.

Om dit allemaal te realiseren hebben we wel een stevige achterban nodig. We hebben al veel leden in deze sector maar we kunnen echt meer bereiken als de meeste werknemers lid zijn van CNV Vakmensen. Meld een collega aan en ontvang dan ook nog een cadeautje van jouw bond! Lees hier meer over deze ledenwerfactie.

Hulp bij je belastingaangifte

Ervaren CNV-vrijwilligers helpen jou bij het invullen van jouw belastingaangifte. Klik hier voor een afspraak voor een belastingspreekuur bij jou in de buurt.

Vragen?

Neem dan contact met mij op

Arie Kasper, jouw onderhandelaar bij deze cao.Bij voorkeur door een email te sturen aan  a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid