Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe cao Grh. Groente en Fruit ver weg

Werkgevers willen experimenteren met roosters en komen nu met een geheel nieuw voorstel: werken in ploegendiensten. Ploegendiensten zijn ingrijpender dan "anders roosteren". Daarom stelt CNV Vakmensen hieraan randvoorwaarden. Ook op pensioengebied lopen de meningen uiteen. Gevolg: Nog geen akkoord.

Cao overleg vordert niet: Enkele grote bedrijven willen tot juli 2021 (!) experimenteren met ploegendiensten, moet de pensioenregeling ergens anders worden onder gebracht en zo zijn er nog enkele onderwerpen waar we met de werkgevers over discussieren. We hadden het graag anders gezien maar de meningen lopen nog te ver uiteen om tot een nieuw cao-akkoord te komen. 

Ploegendiensten:
Ploegendiensten zijn werktijdregelingen waar over 24 uur in meerdere shifts of ploegen wordt gewerkt. Werknemers werken op wisselende tijden volgens een vast rooster. Er zijn verschillende soorten ploegendiensten die ook variëren in zwaarte. Welk soort ploegendiensten werkgevers in het bedrijf nodig hebben weten zij nog niet. In één van bedrijven wil men structureel in de nacht en een deel van de weekenden werken.

De vakorganisaties vinden het opmerkelijk dat werkgevers nu pas ontdekken dat verruiming van de bandbreedte en het aantal te werken zaterdagen niet werkt, en dat men klaarblijkelijk nu inzet op ploegendiensten. Als dat aan de orde is wil CNV Vakmensen:

 • duidelijkheid over het soort ploegendiensten
 • een fatsoenlijke ploegentoeslag om de gevolgen van werken in ploegen te compenseren
 • afspraken over arbeidsduurverkorting (bij 5-ploegendiensten is bijv. 33,6 uur normaal)
 • vrijwillige deelname/opting out
 • geen verplicht zondagwerk
 • afspraken over vrije zaterdagen en weekenden
 • ontzie maatregel voor ouderen voor nachtwerk
 • ontzie maatregel voor ouderen voor ploegendiensten.

Ploegendiensten zijn zwaar maar kunnen noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, dus het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken.    

Pensioenen: De meeste medewerkers in deze sector hebben hun pensioen ondergebracht bij AVH. Dit pensioenfonds wil op gaan in een groter fonds. Er zijn berekeningen gemaakt voor de overgang naar andere fondsen als groep (oude en nieuwe rechten samen) maar ook opgesplitst (gepensioneerden en  "slapers"  tegenover actieven). "Slapers" zijn oud-collega's die nu bijvoorbeeld elders werken maar wel hun opgebouwde pensioenrechten bij AVH hebben laten staan. Het scheiden van de groepen is nadelig voor de gepensioneerden omdat de kans dat hun toch al karige pensioen geïndexeerd wordt, afneemt.

Met de andere vakorganisaties wil CNV Vakmensen dat de hele groep over gaat naar het bedrijfstakpensioenfonds voor de landbouw (BPL). Die pensioenregeling is ook beter waardoor je meer pensioen opbouwt. Werkgevers willen graag naar PGB (Verzamelfonds, voortkomend uit de Grafische sector) waar je de huidige regeling kunt blijven uitvoeren. CNV Vakmensen vindt dat we de kans moeten benutten om de magere pensioenregeling die er nu is te verbeteren en dat kan het beste bij BPL. Dit landbouwfonds sluit ook het beste aan bij deze sector. Als werkgevers en werknemers er niet uitkomen is er voor de duur van een jaar geen overgang naar een ander fonds mogelijk.

Vervolg: Daarnaast houden we vast aan de eis van een garantieregeling bij invoering van ORBA (functiewaarderingsysteem) en willen wij dat de seniorenregeling openstaat voor werknemers die 8 jaar werkzaam zijn in de sector. Wij zijn niet bereid om te praten over het afbouwen van de ontziemaatregel overwerk voor 50+ ers. Op 11 juli a.s. vergaderen we verder en dan wordt duidelijk in hoeverre werkgevers bereid zijn tegemoet te komen aan de voorstellen van de bonden.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.  We willen je nog wijzen op de verjaardagsactie van CNV Vakmensen. Je kan je collega lid maken tegen heel gunstige voorwaarden en bovendien ontvang je dan zelf 2 cadeaubonnen ter waarde van €25,-. De moeite meer dan waard, zowel voor je collega als voor jezelf. En als je kijkt naar de huidige situatie waarin  werkgevers steeds meer eisen stellen, zou het lidmaatschap wel 'ns heel verstandig kunnen zijn.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid